Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Projecten

De projecten van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is opgebouwd uit negen pijlers. Iedere pijler omvat een cluster van projecten. Maak kennis met de verschillende projecten via de pijlers hieronder.

Created with Fabric.js 3.5.0

Doorbreken van het taboe
op praten over suïcide.

2 Projecten
Created with Fabric.js 3.5.0

(Zorg)professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

3 Projecten
Created with Fabric.js 3.5.0

STORM – Strong Teens and Resilient Minds

1 Project
Created with Fabric.js 3.5.0

Suïcidepreventie in de wijk

1 Project
Created with Fabric.js 3.5.0

Suïcidepreventie in het onderwijs

2 Projecten

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?