Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Projecten

De projecten van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is opgebouwd uit negen pijlers. Iedere pijler omvat een cluster van projecten. Maak kennis met de verschillende projecten via de pijlers hieronder.

Doorbreken van het taboe
op praten over suïcide.

3 Projecten

(Zorg)professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

4 Projecten

STORM – Strong Teens and Resilient Minds

1 Project

Suïcidepreventie in de wijk

1 Project

Suïcidepreventie in het onderwijs

3 Projecten

Suïcidepreventie in de sociaaleconomische sector

4 Projecten

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

6 Projecten

Beperken van toegang tot dodelijke middelen

3 Projecten

Landelijk lerend systeem inrichten

4 Projecten