Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

Marja
Fuchs

kwartiermaker zorg
113 Zelfmoordpreventie

Martine Peppelenbos

kwartiermaker zorg
113 Zelfmoordpreventie

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

1 op de 2 mensen die overlijdt door suïcide heeft de maand daarvoor de huisarts bezocht. Tijdens dat laatste consult werd bij 1 op de 3 mensen het risico op suïcide herkend. De huisarts is dus een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit en het bewaken van de continuïteit van zorg. Daarom richt dit project zich op het verbeteren van suïcidepreventie binnen de huisartsenpraktijk.

Huisartsen, Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH’s) en assistenten kunnen nog meer bijdragen aan suïcidepreventie door wanhoop en suïcidaliteit (beter) te herkennen, bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp. Binnen dit project ontwikkelen we een aantal producten gericht op suïcidepreventie binnen de huisartsenpraktijk.

E-learning huisartsen/POH GGZ

Het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) heeft een gratis E-learning ontwikkeld voor aangesloten huisartsen en POH GGZ (Praktijkondersteuners Huisartsenzorg met aandachtsgebied GGZ). Daarnaast zijn we in gesprek met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om hun recent ontwikkelde scholing suïcidaliteit – die nu alleen beschikbaar is voor Erkend Kwaliteits Consulenten – door te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor alle huisartsen. De wens is om dit nog in 2022 te realiseren.

We werken samen met de NHG en de LHV om deze scholing(en) bij zoveel mogelijk huisartsenpraktijken onder de aandacht te brengen. Ook monitoren we hoeveel huisartsen en POH’s GGZ de scholing(en) daadwerkelijk gevolgd hebben.

Scholing doktersassistenten

Vanuit de beroepsgroep doktersassistenten is ook behoefte aan scholing over suïcidaliteit. We zijn in gesprek over de verschillende kansen en mogelijkheden. Daarbij bespreken we de mogelijkheid om via een vragenlijst de aanwezige kennis, wensen en behoeften van (een groep) doktersassistenten beter in kaart te brengen. Zo kunnen we in de toekomst nog beter inspelen op deze specifieke beroepsgroep.

Wat willen we bereiken?

We willen de kennis, kunde en het zelfvertrouwen van professionals in de huisartsenpraktijk rondom suïcidepreventie optimaliseren. Zodat we de kwaliteit van zorg voor patiënten waarbij suïcidaliteit een rol speelt kunnen verbeteren.

Agenda KNMG-bijeenkomsten suïcidepreventie

  • District Limburg                                        dinsdag 20 september 2022
  • District Zeeland/West-Brabant             woensdag 28 september 2022
  • District Gooi/Eemland                              donderdag 6 oktober 2022

Over Marja Fuchs en Martine Peppelenbos

Marja is opgeleid tot- en werkzaam geweest als oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist farmacologie en programmamanager regionale oncologie Oost-Nederland. Sinds 2018 is ze in dienst bij 113 als kwartiermaker Zorg. Naast de ziekenhuizen, zijn huisartsenzorg, de VVT-sector en de ambulancediensten onderdeel van haar activiteiten. 

Martine studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en werkte daarna jaren in de publieke gezondheidszorg. Tot voor kort coördineerde ze bij GGD IJsselland het IJssellandse suïcidepreventie-traject ‘Zelfmoord? Praat erover!’ (ook één van de ‘Supranet Communities’). De drie ziekenhuizen in de regio IJsselland nemen deel aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen.  Ze is dus bekend met het onderwerp en de vele samenwerkingspartners en gaat graag op pad om het 113 Netwerk Ziekenhuizen verder op te zetten en uit te bouwen.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?