Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Signaleren van suïcidaliteit bij mensen met geldzorgen

Professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

Nadja Jungmann

Lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht

Signaleren van suïcidaliteit bij mensen met geldzorgen

Geldzorgen kunnen stevig doorwerken op het functioneren. Het verlies van grip en handelingsperspectief kan een eerste stap naar suïcidale gedachten zijn. Daarom moeten medewerkers in de Sociaal Economische Sector – denk aan schuldhulpverleners en incassomedewerkers – alert zijn op suïcidaliteit bij mensen met geldzorgen.

We ontwikkelen nieuw opleidingsmateriaal voor medewerkers in de Sociaal Economische Sector (SES). In het bestaande trainingsaanbod van Social Force en 113 Zelfmoordpreventie willen we zowel stress-sensitieve communicatie als suïcidepreventie inbedden. Medewerkers in de SES worden zo voorbereid op een bredere benadering van een persoon met schulden of andere problemen. Zo sluiten we beter aan bij de behoefte en de praktijk van deze medewerkers.

We richten ons op zes groepen:

  1. Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders
  2. Uitvoerders van de participatiewet
  3. Sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket
  4. Incassomedewerkers en gerechtsdeurwaarders
  5. Medewerkers van ZBO’s zoals UWV en SVB
  6. Vrijwilligers bij onder meer de thuisadministratie, voedselbanken en stichtingen zoals Leergeld en Quiet.

Wat willen we bereiken?

We willen dat medewerkers in de SES de kennis en vaardigheden hebben om suïcidaliteit bij mensen met geldzorgen te herkennen en bespreekbaar te maken.

Over Nadja Jungmann

Nadja is Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast werkt ze als organisatieadviseur en is ze lid van de raad van advies van de NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening). Nadja studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan dezelfde universiteit op een studie naar de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. In 2008 voerde zij onderzoek uit naar de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De resultaten van dat onderzoek vormden de aanleiding om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in te voeren. Voor 113 Zelfmoordpreventie werkt ze aan de ontwikkeling van een groeiend besef dat zelfmoordpreventie ook begint bij professionals en vrijwilligers die werken met mensen die leven in armoede en schulden.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?