Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Waarom en hoe is de Landelijke Agenda Suïcidepreventie tot stand gekomen?

Totstandkoming Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is het nationale suïcidepreventieplan van Nederland. Het Nederlandse overheidsbeleid is gebaseerd op aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en best practices uit het buitenland.

Het belang van een nationaal suïcidepreventieplan
De ontwikkeling en implementatie van nationale suïcidepreventieplannen wordt al jaren sterk geadviseerd door de WHO. Onderzoek naar het effect van nationale suïcidepreventieprogramma’s toont aan dat de suïcidecijfers dalen na implementatie van deze programma’s. Op dit moment bestaat in ongeveer een derde van de westerse landen landelijk suïcidepreventiebeleid. Landen als Australië en Engeland laten na jarenlang intensief suïcidepreventiebeleid een daling in het aantal suïcides en pogingen zien.

Vertaald naar de Nederlandse context
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 113 Zelfmoordpreventie hebben alle beschikbare kennis over suïcidepreventiebeleid vertaald naar de Nederlandse context. Het resultaat is een weloverwogen plan gebaseerd op aanbevelingen van de WHO, best practices uit het buitenland en (internationaal) onderzoek.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?