Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Verhogen van gebouwveiligheid op risicoplekken

Beperken van toegang tot dodelijke middelen

Meike Baretta

Kwartiermaker supranet community

Gebouwveiligheid in de GGZ en in de publieke ruimte

Het terugdringen van het aantal suïcides kan niet zonder aandacht voor fysieke maatregelen: de middelen en omstandigheden die mensen in staat stellen zich te suïcideren. Daarom willen we de veiligheid van gebouwen verhogen door fysieke barrières op te werpen om mensen te weerhouden van zelfdoding.

Openbare gebouwen

We ontwikkelen richtlijnen voor gebouwveiligheid van gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Denk aan bibliotheken of gemeentehuizen. De richtlijnen worden met mensen uit het veld ontwikkeld  op drie niveaus:

  1. Safety by design: hoe kun je in de ontwerpfase al nadenken over de vormgeving van een gebouw? Hoe zorg je dat er simpelweg geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan?
  2. Kleur- en materiaalgebruik: hoe kun je in de inrichting met het juiste gebruik van kleuren en materialen in een gebouw het gedrag van mensen met suïcidale gedachten beïnvloeden en veiligheid vergroten?
  3. Cultuur van gebruikers: hoe zorg je dat medewerkers van een gebouw weten waar ze op moeten letten? En hoe kun je ze trainen om het gesprek aan te gaan?
 

GGZ-instellingen

Om de gebouwveiligheid binnen de GGZ te verhogen zetten we vier multidisciplinaire teams op. Deze teams bestaan bijvoorbeeld uit een gebouwbeheerder,  een psychiatrisch verpleegkundige, de voorzitter van de suicidepreventiecommissie en een ervaringsdeskundige. Het team vanuit de ene GGZ-instelling brengt een bezoek aan een collega GGZ-instelling om te kijken wat opvalt en wat ze van elkaar kunnen leren op het gebied van gebouwveiligheid.

Wat willen we bereiken?

Door een goede mix van de juiste maatregelen kunnen we de gebouwveiligheid op risicoplekken voor suïcide in de GGZ en in de publieke ruimte verhogen. Zo zorgen we dat gebouwen zo veilig mogelijk zijn en kunnen we suïcide(pogingen) voorkomen.

Over Meike Baretta

Meike werkt als Kwartiermaker Supranet Community bij 113 Zelfmoordpreventie. Zij helpt gemeenten en regio’s met de voorbereiding en implementatie van deze suïcidepreventieaanpak. De aanpak richt zich in de wijk op het grote aantal zelfdodingen onder mensen die niet in zicht zijn van zorg. Van huis uit is ze jurist  en heeft jarenlang  bij verschillende milieuorganisaties gewerkt. 113 is als organisatie heel vergelijkbaar: allemaal gedreven, enthousiaste mensen, die aan de kant van de hoop staan.Samen maken we het verschil.

“Terugdringen van het aantal suïcides kan niet zonder aandacht voor fysieke maatregelen’”

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

wie ben jij?