Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

SUPRANET Community: Suïcidepreventie Actienetwerk

sUÏCIDEPREVENTIE in de wijk

Meike Baretta

Kwartiermaker supranet community
113 zelfmoordpreventie

SUPRANET Community: Suïcidepreventie Actienetwerk

60% van de mensen die overlijdt door suïcide was niet in zicht van de zorg. Succesvolle suïcidepreventie werkt daarom alleen in een zogeheten community-aanpak. Met de Supranet Community-aanpak werken verschillende betrokkenen binnen en buiten de zorg intensief samen aan een lokaal vangnet. Denk aan familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen en GGZ-instellingen. Maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector.

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 119 regio’s toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

De aanpak richt zich op vier pijlers

In Nederland maken 12 regio’s deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet). Volgens internationaal voorbeeld richt de aanpak zich op vier pijlers:

  1. Publiekscampagne om het taboe op praten over suïcidale gedachten weg te nemen. Daarnaast willen we mensen aanmoedigen bij anderen te informeren naar suïcidale gedachten. Dat doen we via allerlei communicatiemiddelen. Denk aan folders, films, events, social media, lokale kranten en lokale televisiezenders.
  2. Trainen van mensen buiten de zorg in het herkennen van- en omgaan met suïcidaal gedrag. Onder andere op scholen, in welzijnsorganisaties, in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen.
  3. Specifieke, kwetsbare risicogroepen actief benaderen voor hulp. Enerzijds mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Anderzijds jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder LHBTI-jongeren).
  4. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk. Beter signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Inclusief afspraken met ketenpartners over warme overdracht en intercollegiaal overleg in het wijkteam, ziekenhuis en GGZ (crisisdienst).
 
Wat willen we bereiken?
 
Veel kleine acties met veel mensen zorgen voor een grote impact. Samen bouwen we aan een vangnet met als missie dat niemand radeloos en eenzaam sterft.
 
Webinar: suïcidepreventie- integrale aanpak op mentale gezondheid, eenzaamheid en sociaal domein
 
Op donderdag 25 mei om 12.00 uur vindt het webinar plaatst. In dit webinar word je bijgepraat door wethouders uit Arnhem, Hoorn en Ede over het succesvolle suïcidepreventiemodel zoals dat in 12 regio’s draait. Je hoort meer over inspirerende praktijkvoorbeelden en krijgt praktische handvatten. Deze preventie werkt én versterkt andere beleidsterreinen. Je kunt je hier inschrijven of aangeven dat je het webinar later wil terugkijken. 
 
Wil je meer weten over lokale suïcidepreventie voor gemeenten en het daarbij behorende stappenplan? Lees meer
 
 

Over Meike Baretta

Meike werkt als Kwartiermaker Supranet Community bij 113 Zelfmoordpreventie en helpt regio’s in Nederland met de voorbereiding, implementatie en evaluatie van deze suïcidepreventieaanpak. Van huis uit is ze jurist. Ze heeft internationaal milieurecht gestudeerd om campagne te voeren voor een groenere wereld. Jarenlang werkte ze bij Greenpeace en andere milieuorganisaties. 113 is als organisatie heel vergelijkbaar: allemaal gedreven, enthousiaste mensen, die aan de kant van de hoop staan. Samen maken we het verschil.

“Met verschillende betrokkenen binnen en buiten de zorg werken we intensief samen aan een lokaal vangnet”

Relevante links

Wil je starten met een SUPRANET Community in jouw gemeente of regio? Kijk voor meer informatie op 113.nl

SUPRANET Community onderzoeksartikel 

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?