Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Stuurgroep Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Stuurgroep

Het doel van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terugdringen. Dit ambitieuze en complexe doel vraagt om een lange adem. Om ervoor te zorgen dat het doel daadwerkelijk behaald wordt, is een stuurgroep aangesteld met leden uit alle relevante domeinen.

De rol van de stuurgroep
De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen en bewaakt op hoofdlijnen de doelstellingen van de Landelijke Agenda. De leden hebben de opdracht om kritisch te kijken naar de voortgang van het werk en de besteding van de middelen. Ook dragen ze persoonlijk bij aan het succes van de Landelijke Agenda door hun netwerk of invloed in te zetten. 

“Een stuurgroep is vooral ook een ‘stootkussen’ voor diegenen die in de uitvoering actief zijn. We zijn in Nederland heel goed in het maken van plannen, maar wat wij als stuurgroep vooral willen doen, is ondersteunen om de plannen ook gerealiseerd te krijgen.”

Pauline Meurs, voorzitter van de stuurgroep

Maak kennis met de leden
De leden van de stuurgroep zijn afkomstig uit alle relevante domeinen, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Zo brengt bijvoorbeeld Engelhardt Robbe – voormalig lid van de Raad van Bestuur bij o.a. Deloitte –  zijn corporate ervaring in om het bedrijfsleven aan te spreken en verstevigt Patricia Hoytink-Roubos – burgemeester van de gemeente Overbetuwe – de stuurgroep met haar politieke ervaring. 

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?