Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Ons verhaal

Het verhaal van Samen Minder Suïcide

Die collega, vaak stil en teruggetrokken. Dat ze zó verdwaald en radeloos was, dat zag niemand. Of die hardwerkende ondernemer, hem hoorde je nooit klagen. Hij zag er de laatste tijd slecht uit, maar dat hij zo met zichzelf worstelde... En dan die jongen, altijd omringd door vrienden, stralend verscheen hij iedere zaterdag op de voetbal. Hij was nog maar 14. Wat hebben we gemist?

Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Stel je eens voor, dat is de grootste theaterzaal van Nederland, helemaal gevuld. Mensen die een suïcidepoging deden, leren ons dat suïcide meestal geen bewuste keuze voor de dood is, maar dat zij echt niet meer wisten hoe verder te leven. Praten over suïcidale gedachten is vaak moeilijk. Zó moeilijk, dat veel mensen worstelen in eenzaamheid tot ze uiteindelijk geen uitweg meer zien. En dat raakt ons, dat raakt ons hard. Daar willen we iets aan doen.

‘Samen minder suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, grens overstijgend suïcidepreventie verder te brengen.

Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Want we hebben alle kennis en invalshoeken nodig om vanuit de details het grote geheel te kunnen bewegen. Zo vormen wij samen een vangnet rondom een persoon met suïcidale gedachten en streven we naar meer preventie en minder verdriet.

Dat begint bij het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten 
Durf het gesprek aan te gaan en stel de vraag: ‘Denk je weleens: van mij hoeft het niet meer?’ Als het antwoord ‘ja’ is, moeten we hier adequaat op reageren door hulp te zoeken en in contact te blijven tot er hulp is. Niet alleen als ouder, partner, vriend of vriendin, maar ook als mentor, verpleegkundige of deurwaarder. Dat kunnen we leren. Dat móeten we leren. 

Een suïcide kan ons overal verrassen. Maar bepaalde groepen mensen lopen meer risico op suïcidale gedachten. Bij hen moeten we extra alert zijn en altijd doorvragen. Van de man van middelbare leeftijd die bij de huisarts komt voor zijn slapeloze nachten tot de jongen die worstelt met zijn seksualiteit. Hoe gaat het écht met hem? Die vraag kan zijn leven redden.

Mensen met suïcidale gedachten willen we veilig houden, beschermen en de juiste zorg bieden 
Dat begint met zorgen dat mensen met suïcidaal gedrag geen dodelijke middelen tot hun beschikking hebben. Dat kan het verschil betekenen tussen leven en dood. We willen dat zij hulp krijgen voor hun suïcidale gedachten, van zorgverleners, mensen die zelf met suïcidale gedachten hebben leren omgaan en van hun naasten. Samen kunnen zij hoop en herstel bieden.

Iedere suïcide willen we aangrijpen als les om de volgende te kunnen voorkomen. Ieder verhaal telt. Iedere suïcide is er één te veel. Omdat niemand in Nederland eenzaam en radeloos zou mogen sterven door zelfdoding.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?