Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Pijlers

Doorbreken van het taboe
op praten over suïcide

Er rust nog altijd een taboe op praten over suïcidaal gedrag en een stigma op het zoeken van hulp. Terwijl praten over suïcidale gedachten de eerste stap is naar hulp en herstel. Mensen met suïcidale gedachten willen vaak niet dood, ze willen dat hun donkere gedachten stoppen. Door erover te praten word je nuchterder in je denken en word je rustiger. Het taboe dat rust op suïcidale gedachten willen we doorbreken met campagnes, verantwoorde en veilige berichtgeving in de media, (online)-training en het verspreiden van hoopvolle ervaringsverhalen.

Wat is er bekend over dit onderwerp?

Publiekscampagnes

Publiekscampagnes – mits ingebed in een bredere aanpak – kunnen helpen om het taboe op praten over suïcide te doorbreken. Uit onderzoek naar de effecten van de nationale publiekscampagne ‘De vraag van je leven’ uit 2017 blijkt dat de campagne de houding van mensen ten aanzien van het zoeken van professionele hulp heeft verbeterd. De mensen die aangaven dat ze de campagne hadden gezien, toonden zich meer open voor het zoeken naar hulp bij psychische problemen. Ook waren ze aanzienlijk meer bekend met 113 Zelfmoordpreventie dan de mensen die de campagne niet hadden gezien.

Berichtgeving in media

Ook de berichtgeving in (social) media speelt een belangrijke rol in het voorkomen van suïcides. De manier waarop media over zelfdoding berichten is cruciaal. In een groot aantal wetenschappelijke studies is aangetoond dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van mediaberichten over een overlijden door suïcide. Aan de andere kant bestaan er ook aanwijzingen dat bepaalde informatie in media-uitingen mensen juist kan weerhouden van suïcide.

Op basis van deze inzichten werken we binnen deze pijler aan onderstaande projecten.

 

Jochum Veerman

Coördinator 

113 Zelfmoordpreventie

Andere pijlers

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?