Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Inbedden suïcidepreventie werkgevers in hoog-risicosectoren

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

Jacqueline Regeling

Kwartiermaker Sociaal Economische Sector
113 zelfmoordpreventie

Inbedden suïcidepreventie bij grote werkgevers in hoog-risicosectoren

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er bepaalde sectoren zijn waar het aantal suïcides hoger is dan gemiddeld. Daarom willen we in deze sectoren suïcidepreventie inbedden in het bestaande beleid van werkgevers. Dit is in ons land nog volstrekt onontgonnen gebied.

De komende jaren gaat 113 Zelfmoordpreventie in gesprek met een aantal grote werkgevers in hoog-risicosectoren. Samen willen we verkennen hoe zij suïcidepreventie kunnen vormgeven richting hun medewerkers en mogelijk ook hun klanten. Denk aan uitzendbedrijven, taxi- en ambulancevervoer, bouwbedrijven, agrarische sector en de sector werk en (re)integratie).

Ambassadeurs

Door het benoemen van ‘ambassadeurs’ kunnen we diverse vormen van suïcidepreventie inbedden in bestaande programma’s van deze werkgevers.

Wat willen we bereiken?

We willen dat een aantal grote werkgevers in hoog-risicosectoren suïcidepreventie inbedt in hun bestaande programma’s en beleid.

Over Koos de Boed

Koos is Initiatiefnemer en Landelijk Coördinator Stichting Suïcide Preventie Centrum, voorzitter werkgroep suïcidepreventie MIND en Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit.

Met zijn ervaring zet hij zich in om iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit die ondersteuning te bieden waar diegene behoefte aan heeft. Koos doet dit niet alleen door zelf gesprekken te voeren en groepen te begeleiden. Hij maakt dit ook voor anderen bereikbaar.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?