Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

MIND Young Academy onderwijsprogramma

SUÏCIDEPREVENTIE IN HET ONDERWIJS

Jeroen van den Born

projectleider

Diversion

MIND Young Academy onderwijsprogramma

Ruim één op de vijf Nederlandse jongeren heeft op de leeftijd van 19 jaar al eens ernstige psychische klachten gehad. Toch ontbreekt het bij veel jongeren aan kennis over psychische problemen en aandoeningen. Bovendien is het vaak lastig om hier open over te praten. Om te voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk ontwikkelen tot o.a. suïcidale gedachten, ontwikkelden MIND en Diversion het onderwijsprogramma MIND Young Academy.

MIND Young Academy is een bestaand en bewezen effectief onderwijsprogramma dat het gesprek over psychische gezondheid openbreekt. Jonge rolmodellen (peer educators) delen hun persoonlijke ervaringen. Zo leren jongeren dat het normaal én belangrijk is om te praten over psychische gezondheid. Omdat het een klassikaal programma is, bereiken we iedereen: ook jongeren met depressieve of suïcidale gedachtes en gevoelens.

Over het lesprogramma

De MIND Young Academy is ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en 1e en 2e jaars mbo studenten (niveau 3 en 4). Het project bestaat uit een lessenreeks van drie peer education lessen. In de eerste les staat de kennismaking met het thema en elkaar centraal. In les 2 delen peer educators hun persoonlijke verhaal, waardoor de drempel voor andere jongeren om zelf ervaringen te delen verlaagd wordt. De derde les besteedt aandacht aan de weg naar hulp en wat je kunt doen om een ander of jezelf te helpen als er sprake is van psychische klachten.

Peer education als kracht

Binnen de MIND Young Academy werken we met de peer education methodiek. Betrokken jongeren worden opgeleid tot rolmodellen die maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken bij andere jongeren. Vanwege hun leeftijd, positie als ervaringsdeskundige en gedeelde referentiekader maken ze gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Doordat ze, in tegenstelling tot de docent, een informele relatie hebben met de klas, kunnen de peer educators zich kwetsbaar opstellen en zo de drempel voor een open gesprek verlagen. 

Wat willen we bereiken?

De MIND Young Academy vergroot het vermogen van jongeren om (vroegtijdig) psychische klachten te (h)erkennen. Daarnaast maakt het psychische klachten en problemen bespreekbaar. Ook leren jongeren wanneer nodig de weg naar hulp kennen en weten ze na deelname wat te doen bij psychische klachten bij henzelf of in hun nabije omgeving. Zo willen we voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk ontwikkelen tot suïcidale gedachten.

Over Jeroen van den Born

Jeroen is al een aantal jaar werkzaam binnen de MIND Young Academy. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten voor jongeren bij Diversion. Altijd over maatschappelijke vraagstukken, waaronder mentale gezondheid. Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie, gespecialiseerd in de inzet van peer education. Voor dit project werkt Diversion samen met MIND: een stichting die psychische problemen wil voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben wil ondersteunen.

“Jongeren leren dat het normaal én belangrijk is om te praten over psychische gezondheid”

Relevante links

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?