Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Wat is de Landelijke Agenda Suïcidepreventie?

 De Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Bij de start hebben 45 partijen samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 113 Zelfmoordpreventie de ambitie uitgesproken om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. Inmiddels zijn er ruim 50 ondertekenaars en roepen we organisaties op zich aan te blijven sluiten.

Toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis gaf op 28 januari 2021 het startsein voor de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

De urgentie is onverminderd hoog
Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Dat zijn jaarlijks 1.800 mensen. Suïcide is zelfs doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Dat raakt ons hard, daarom willen we hier iets aan doen. Lees ons verhaal.

Met elkaar bouwen aan suïcidepreventie
In de Landelijke Agenda trekken tal van maatschappelijke organisaties – binnen en buiten de zorg – samen op om suïcidepreventie in verschillende domeinen stevig op de kaart te zetten. Zo kunnen we vanuit verschillende hoeken van de maatschappij de risico’s en signalen leren herkennen en handelingsperspectief bieden.

Negen pijlers 

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is opgebouwd uit negen pijlers. Iedere pijler representeert een thema en omvat een cluster van projecten. 

Bekijk de volledige Landelijke Agenda.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?