Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

E-learning suïcidepreventie voor psychologen in opleiding

Professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

Dr. Joanne Mouthaan

docent

universiteit leiden

E-learning suïcidepreventie voor psychologen in opleiding

Psychologen in opleiding krijgen geen structureel onderwijs in het signaleren, bespreken, diagnosticeren en behandelen van suïcidaal gedrag. De vaardigheden van psychologen om deskundig met suïcideproblematiek om te gaan, kunnen dus zeer uiteenlopen en mogelijk ontoereikend zijn. Dit is zeer problematisch gezien het hoge aantal gevallen van suïcides in Nederland.

Onderwijsmiddelen passend bij de opleidingen

We ontwikkelen onderwijsmiddelen gericht op kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie. Passend bij het curriculum van de studenten en beroepsbeoefenaren op bachelor-, master- en postmasterniveau. Het onderwijs zal bestaan uit een e-learning over kennis, attitudes en vaardigheden ten aanzien van suïcide problematiek. Daarnaast ontwikkelen we voor een blended onderwijsaanbod aanvullende modules toegespitst op het curriculum van de opleidingen binnen de psychologie. Deze modules worden structureel ingebed in de opleidingscurricula. Dankzij de e-learning betreden afgestudeerde psychologen het werkveld met voldoende en passende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen rondom suïcideproblematiek.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de e-learning breed en structureel wordt opgenomen in het academisch en postacademisch beroepsonderwijs voor psychologen. Dit zorgt voor meer kennis en vaardigheden in suïcidepreventie op de bachelor-, master- en postmaster opleidingen. Uiteindelijk bezitten afgestudeerde psychologen over de kennis en vaardigheden – passend bij hun beroepsniveau – om suïcideproblematiek te herkennen, bespreken, diagnosticeren en/of behandelen.

Over Joanne Mouthaan

Joanne Mouthaan is universitair docent en onderwijscoördinator van de sectie Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?