Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie: actieve samenwerking met naasten

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

Antwan Wiersma

Stichting Aurora

De brug naar morgen: actieve samenwerking tussen naasten en professionals

Naasten vormen een hulpbron bij suïcidepreventie. Deze hulpbron wordt echter weinig ingezet. Integendeel: zodra er professionele hulp gezocht wordt, zien de naasten vaak tot hun verbazing hoe de hulpverlening hun dierbare ‘overneemt’. Ze blijven achter met vragen en kunnen hun ervaringskennis niet kwijt. Terwijl deze kennis voor professionals van groot belang is.

Handreiking voor professionals

Het besef dat naasten méér zijn dan alleen een kennisbron/middel om suïcide te voorkomen groeit gelukkig. Maar hoe kun je naasten (laten) ondersteunen? En laat je ze actief met professionals samenwerken rondom het herstel van hun dierbare, zonder daarbij de behoeften van de naaste zelf uit het oog te verliezen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor de handreiking voor professionals. De handreiking biedt handvatten voor een actieve samenwerking met naasten. We baseren de handreiking op een combinatie van raadplegingen van de doelgroepen van naasten en professionals, bestaand informatiemateriaal en onderzoek over de rol van naasten bij suïcidaliteit.  

Modulair inzetbare teksten

We ontwikkelen vanuit de handreiking een set basisteksten voor gebruik in de eigen brochures en websites van instanties. Zo kunnen GGZ-instellingen en teams in de jeugdzorg of het sociaal domein op veel gestelde vragen van naasten een antwoord bieden. En hun professionals uitrusten met een laagdrempelige manier van informatievoorziening aan naasten. Deze informatie kan aansluitend als basis dienen voor verdere communicatie en samenwerking met naasten.

Pilot wachttijd overbrugging

Voor deze pilot bieden we cliënten en hun naasten de mogelijkheid om wachttijd op een behandeltraject te overbruggen. Hierin faciliteren we tegelijkertijd de samenwerking tussen de cliënt met suïcidale gedachten, hun naasten en de betrokken professionals.

Wat willen we bereiken?

We faciliteren een actieve samenwerking tussen naasten van cliënten met suïcidale gedachten en professionals. Dankzij deze samenwerking vormen naasten een essentieel onderdeel van de zorgketen: ze zijn in beeld, krijgen op adequate wijze ondersteuning en kunnen actief meedenken.

Over Antwan Wiersma

Antwan verloor begin 2015 zijn vrouw aan zelfdoding, nadat zij geruime tijd via de GGZ vergeefs zochten naar passende hulp.  Aansluitend studeerde Antwan zingeving, spiritualiteit en geestelijke begeleiding en nam hij het initiatief voor stichting Aurora. Hij zet zijn ervaring in om persoonlijk afgestemde aandacht en ondersteuning bij suïcidaliteit te bewerkstelligen en naastbetrokkenen en nabestaanden van suïcide te ondersteunen.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?