Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

STORM: depressie- en suïcidepreventie voor jongeren

Strong teens and resilient minds

Leonie van Vuuren

kwartiermaker jeugd
113 zelfmoordpreventie

STORM: depressie- en suïcidepreventie voor jongeren in de regio

Elk jaar zijn 37.000 jongeren in Nederland depressief. Ze voelen zich somber, lusteloos en vinden hun leven nauwelijks de moeite waard. STORM is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren jongeren hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterke, gezonde volwassenen.

STORM staat voor ‘Strong Teens and Resilient Minds’ (sterke tieners en veerkrachtige gedachten). In het stevige, regionaal ingebedde (preventie)programma stimuleren ketenpartners de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht. Scholen, hulpverleners en andere ketenpartners zorgen er samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt. In 2023 implementeren een aantal nieuwe regio’s STORM in hun regio, met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Dit zijn de vier belangrijkste interventies:

  1. Een universeel mental health programma aangeboden aan schoolklassen. Het draagt bij aan het creëren van bewustwording over mentale gezondheid, het herkennen van problemen bij zichzelf of andere leerlingen en het verlagen van de drempel om zelf hulp te zoeken als het nodig is.
  2. Het opleiden van docenten en mentoren tot gatekeeper, gericht op het versterken van de vaardigheden om somberheid en suïcidaliteit te herkennen en om vervolgens in gesprek te gaan met deze jongeren.
  3. Vroegsignalering van depressieve symptomen en suïcidale gedachten bij jongeren, uitgevoerd door professionals in de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Jongeren met suïcidale gedachten worden binnen 48 uur gezien door professionals van de jeugdgezondheidszorg en worden na inschatting van de ernst doorverwezen naar jeugdhulpverlening, sociale wijkteams, basis- of specialistische GGZ.
  4. Depressiepreventie om bestaande klachten en risicofactoren voor depressie te verminderen door middel van de ‘Op Volle Kracht’ training. Ongeveer 10% van de jongeren laat verhoogde depressieve symptomen zien en komt in aanmerking voor het depressiepreventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ dat op scholen wordt gegeven.

Wat willen we bereiken? 

  • Jongeren veerkrachtiger en weerbaarder maken.
  • Depressieve klachten onder jongeren verminderen.
  • Jongeren die zorg nodig hebben komen eerder terecht op een voor hen passende plek.

 
Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe depressie sneller wordt gesignaleerd op scholen.

Infographic over de omvang van de problematiek en STORM

Over Leonie van Vuuren

Leonie is Kwartiermaker Jeugd bij 113 Zelfmoordpreventie en coördinator van het project STORM.

 

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?