Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Financiering

De financiering van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De uitvoering van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor de periode 2021 tot en met 2025 heeft het ministerie van VWS een projectsubsidie van 4,8 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan 113 Zelfmoordpreventie.

Optimale financiering
Als landelijk expertisecentrum op het gebied van zelfmoordpreventie coördineert 113 de uitvoering en de voortgang van de Landelijke Agenda. Als coördinator legt 113 elk kwartaal financieel en inhoudelijk verantwoording af aan het ministerie van VWS en de stuurgroep. In overleg wordt de financiering van de projecten geoptimaliseerd.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?