Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Leden van beroepsgroepen leren om suïcidaliteit te bespreken

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

Voornaam Achternaam

functie invullen

Leden van beroepsgroepen leren om suïcidaliteit te bespreken

Vanwege sociaaleconomische omstandigheden lopen bepaalde groepen verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Extra kwetsbare arbeidsgroepen zijn onder andere mensen met een flexibele arbeidsvorm, mensen met een uitkering, mensen met een laag inkomen, laagopgeleiden en mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden. Leden van beroepsgroepen die veel met deze hoog-risicogroepen in aanraking komen – zoals UWV-medewerkers, politie en deurwaarders – spelen een belangrijke rol in het herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaal gedrag.

We trainen leden van beroepsgroepen die veel met mensen uit hoog-risicogroepen in aanraking komen, om suïcidaal gedrag te bespreken. We richten ons met name op de politie, bedrijfsgeneeskundige dienst, (bedrijfs-) maatschappelijk werk, wijkteams,  schuldhulpverlening en de sociaaljuridische hulpverlening. Deelnemers leren om binnen de eigen werksetting om te gaan met suïcidaliteit en krijgen toegang tot periodiek herhaalde workshops en trainingen op het gebied van suïcidepreventie.

Stress en suïcidaliteit

Dienstverleners in deze sector leren, vanuit de principes van stress-sensitief werken, naar de bredere problematiek van cliënten te kijken en suïcidaliteit te signaleren en waar nodig te verwijzen naar hulpverlening.

Wat willen we bereiken?

We willen leden van beroepsgroepen die veel met mensen uit hoog-risicogroepen in aanraking komen, leren om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreken. 

Over Koos de Boed

Koos is Initiatiefnemer en Landelijk Coördinator Stichting Suïcide Preventie Centrum, voorzitter werkgroep suïcidepreventie MIND en Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit.

Met zijn ervaring zet hij zich in om iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit die ondersteuning te bieden waar diegene behoefte aan heeft. Koos doet dit niet alleen door zelf gesprekken te voeren en groepen te begeleiden. Hij maakt dit ook voor anderen bereikbaar.

“Leden van beroepsgroepen die veel met mensen uit hoog-risicogroepen in aanraking komen, leren om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreken”

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?