Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie in lopende landelijke programma’s

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

Voornaam Achternaam

functie invullen

Het opnemen van suïcidepreventie in lopende landelijke programma’s

Verlies van werk of gezondheid, arbeidsongeschiktheid en een laag inkomen zijn belangrijke hoog-risicofactoren voor suïcide. In Nederland lopen verschillende landelijke programma’s gericht op deze risicofactoren, zoals de armoede- en schuldensector. In deze programma’s is suïcidepreventie meestal niet opgenomen.

Verbinding met landelijke programma’s

We willen verbinding leggen tussen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en relevante landelijke programma’s. Hierbij zoeken we naar raakvlakken en mogelijkheden om binnen lopende landelijke initiatieven de aandacht voor emotionele wanhoop en suïcidaliteit te versterken. Denk aan programma’s gericht op eenzaamheid, de sluitende aanpak voor verwarde personen, dak- en thuisloosheid en de armoede en schuldensector. 

Meldpunten verwarde personen

In bijna alle gemeenten zijn meldpunten voor verwarde personen/niet acute zorg ontstaan. Deze meldpunten worden belangrijke partners voor het signaleren en doorverwijzen van meldingen waarin suïcidaliteit een rol speelt.

Wat willen we bereiken?

We willen suïcidepreventie op de kaart zetten binnen lopende landelijke programma’s gericht op risicofactoren.

Over Koos de Boed

Koos is Initiatiefnemer en Landelijk Coördinator Stichting Suïcide Preventie Centrum, voorzitter werkgroep suïcidepreventie MIND en Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit.

Met zijn ervaring zet hij zich in om iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit die ondersteuning te bieden waar diegene behoefte aan heeft. Koos doet dit niet alleen door zelf gesprekken te voeren en groepen te begeleiden. Hij maakt dit ook voor anderen bereikbaar.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?