Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Veiligheid op social media: suïcidepreventie jongeren

Beperken van toegang tot dodelijke middelen

Dwayne Meijnckens

Projectleider
MIND

Veiligheid op social media: suïcidepreventie jongeren

Beperken van toegang tot dodelijke middelen

Dwayne Meijnckens

Projectleider
MIND

Veiligheid op social media: suïcidepreventie jongeren

Jongeren communiceren een groot deel van de tijd via social media. De online wereld van social media is daarmee van invloed op hun ontwikkeling. Dat geldt ook voor suïcidaliteitsontwikkeling, blijkt uit verdiepend onderzoek na suïcide van 113 Zelfmoordpreventie. Het inzetten van social media voor suïcidepreventie bij jongeren lijkt dus kansrijk.

We ontwikkelen een interventie om de veiligheid op social media te bevorderen. Hierbij zetten we de volgende drie stappen:

1. Literatuuronderzoek

We doen internationaal literatuuronderzoek naar suïcidepreventie bij jongeren en social media. We zijn vooral op zoek naar antwoord op de vraag: welke interventies voor suïcidepreventie via social media zijn al ontwikkeld, en op welke (theoretische) basis? Zo bevat de Australische interventie Chatsafe interessante elementen om onze eigen interventie op te baseren.

Op basis van dit literatuuronderzoek maken we keuzes hoe we verder gaan en welke elementen van bestaande interventies we meenemen in onze interventie.

2. Co-creatie met jongeren

Het is belangrijk dat de gekozen interventie(s) zo goed mogelijk aansluiten op de doelgroep in Nederland. Daarom toetsen we de interventie(s) in een aantal focusgroepen met jongeren. Samen met de jongeren kijken we wat nodig is om deze naar de Nederlandse situatie te vertalen. We gaan daarbij in op zowel inhoud als vorm, maar ook op hoe de interventie het beste zijn weg kan vinden naar de praktijk.

3. Doorontwikkeling interventie en pilots

De gekozen interventie wordt doorontwikkeld zodat deze bruikbaar is voor de Nederlandse situatie. Daarnaast ontwikkelen we een implementatiestrategie en bijbehorend materiaal. In deze fase betrekken we middels (groeps)interviews een aantal externe experts op het gebied van social media en jongerencultuur en preventie- en zorgprofessionals in de jeugdsector.

We testen de interventie via pilots. Dat doen we opnieuw via focusgroepen met jongeren, waarin we ook de kwaliteit en de impact van de interventie onderzoeken. Op basis daarvan maken we definitieve versies van de interventie en het implementatieplan die klaar zijn voor bredere verspreiding na afloop van het project.

Wat willen we bereiken?

We willen drempels opwerpen om social media te gebruiken als medium dat suïcidaal gedrag bevordert. Dit kan ook helpen jongeren weerbaarder te maken tegen boodschappen op social media die suïcidaal gedrag kunnen bevorderen.

Over Dwayne Meijnckens

Dwayne is projectleider cliënten- en naastenparticipatie bij kwaliteitsontwikkeling en innovatie bij MIND. Hij werkte de laatste 7 jaar aan verschillende co-creatie projecten rond kwaliteitsstandaarden en samen beslissen. Daarnaast is Dwayne vanuit eigen naasten-ervaring bestuurslid bij Stichting Zelfbeschadiging. Vanuit deze rol droeg hij bij aan het beleidsdossier suïcidepreventie van MIND en werkte mee aan de GM Suïcidaal gedrag van Akwa GGZ. Dwayne brengt zijn ervaringskennis rond suïcidaal gedrag en expertise rond co-creatie en kwaliteitsontwikkeling mee. Evenals een opleidingsachtergrond in jeugdvraagstukken, onderzoek, interventieontwikkeling en implementatie.

“Het inzetten van social media voor suïcidepreventie bij jongeren biedt kansen”

Relevante links

De Australische interventie Chatsafe biedt inspiratie en bevat interessante elementen om onze eigen interventie op te baseren:

https://www.youtube.com/watch?v=DnUfh_zOoFE

https://www.youtube.com/watch?v=ijtUw3_RP5Y

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?