Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Pijlers

Professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

Voor professionals die te maken krijgen met suïcidaliteit is het van groot belang dat zij hierover leren in hun (beroeps)opleiding. Zo gaan ze met zekerheid het gesprek aan over suïcidale gedachten en weten ze juist te handelen. Dit bereiken we door het ontwikkelen van opleidingsmateriaal voor beroepsopleidingen in de zorg – zoals psychologen en (sociaal) verpleegkundigen – en het sociaal domein, zoals de schuldhulp, incassobureaus en het UWV.

Wat is er bekend over dit onderwerp?

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van het trainen van professionals in de GGZ in het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de suïcidale gedachten van patiënten van getrainde professionals sneller afnamen dan de suïcidale gedachten van patiënten van ongetrainde professionals. De getrainde professionals werkten meer volgens de richtlijnen, hadden meer zelfvertrouwen en meer kennis van suïcidaal gedrag. Ook het onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar de suïcidepreventie training voor gatekeepers (mensen die relatief veel in aanraking komen met mensen die suïcidale gedachten hebben) liet deze positieve effecten zien onder de mensen die de training hebben gevolgd.

Op basis van deze inzichten werken we binnen deze pijler aan onderstaande projecten.

Inger de Mooij

Coördinator 

113 Zelfmoordpreventie

Andere pijlers

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?