Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Pijlers

Strong Teens and Resilient Minds (STORM)

 

Elk jaar zijn 37.000 jongeren in Nederland depressief. STORM is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. STORM staat voor ‘Strong Teens and Resilient Minds’ (sterke tieners en veerkrachtige gedachten) en is een preventie-aanpak gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen, hulpverleners en andere ketenpartners zorgen er samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt. Met de aanpak willen we jongeren veerkrachtiger en weerbaarder maken, depressieve klachten onder jongeren verminderen en zorgen dat jongeren die hulp nodig hebben eerder terechtkomen op een voor hen passende plek.

Wat is er bekend over dit onderwerp?

Internationaal onderzoek toont aan dat preventieprogramma’s op school effectief zijn in het verminderen van depressieve klachten, het reduceren van risicofactoren en daarmee het verminderen en voorkomen van suïcidaal gedrag. De interventies binnen STORM zorgen voor een aantoonbare daling van depressieve symptomen en angstklachten onder jongeren.

In de regio Noordoost-Brabant en Land van Cuijk en regio Zuidoost-Brabant is jaren geleden gestart met de implementatie van STORM en werken alle scholen in de regio’s met deze preventie-aanpak. De STORM-aanpak is effectief en wordt in de praktijk positief ontvangen. Sinds de start van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie zijn we bezig met de landelijk uitrol van de STORM-aanpak. De regio’s Groningen, Nijmegen en Zuidoost-Brabant gaan in 2023 met steun van de Landelijke Agenda aan de slag met de (verdere) implementatie van de STORM-aanpak. We maken hier gebruik van de ervaringen en expertise van koploperregio’s Noordoost Brabant en Land van Cuijk en Zuidoost-Brabant.

Meer weten over de kracht van STORM? Ga naar stormaanpak.nl. Lees meer over de omvang van de problematiek en de resultaten van onderzoek naar STORM in deze infographic.

Lees meer over de inhoud van het project STORM op de onderstaande projectpagina.

Leonie van Vuuren

Coördinator 

113 Zelfmoordpreventie

Infographic resultaten onderzoek STORM

Andere pijlers

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?