Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Ondersteuning voor scholen na een suïcide

SUÏCIDEPREVENTIE IN HET ONDERWIJS

Elke Elzinga

onderzoeker

113 Zelfmoordpreventie

Ondersteuning voor scholen: hoe te handelen na een (poging tot) suïcide?

Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren van 10 tot 25 jaar. In 2020 overleden er 62 jongeren tot een leeftijd van 20 jaar aan zelfdoding. De meeste van deze jongeren volgden een vorm van onderwijs. Zelfdoding of een poging tot zelfdoding hebben een grote impact op de sociale omgeving. Zeker bij jongeren kan dit leiden tot mentale problemen of kopieergedrag. In dit project ontwikkelen we een module voor scholen om hen handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan. Om zo het risico op negatieve gevolgen van een zelfdoding op de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Traumatische ervaring

Een leeftijdsgenoot verliezen aan zelfdoding kan een traumatische ervaring zijn voor jongeren. Als gevolg hebben zij twee jaar lang een hoger risico op suïcidale gedachten of gedrag. Met name bij kwetsbare jongeren lijkt zelfdoding van een klasgenoot of medestudent bestaande negatieve levensgebeurtenissen te versterken en ernstige suïcidale gedachten of gedrag te vergroten.

Gecoördineerde ondersteuning

Daarom is het van belang dat er door scholen adequaat wordt gehandeld als een (poging tot) zelfdoding heeft plaatsgevonden. Met aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen en docenten. Met gecoördineerde ondersteuning na een zelfdoding kunnen we de negatieve gevolgen van een zelfdoding op de omgeving beperken. Dit wordt postventie genoemd.

Ontwikkelen postventiemodule

Verschillende landen, zoals Australië en Amerika, hebben postventie opgenomen in hun suïcidepreventiebeleid voor het onderwijs. In dit project ontwikkelen 113 Zelfmoordpreventie en Trimbos Instituut een postventiemodule op basis van deze internationale voorbeelden en gesprekken met scholen die een (poging tot) zelfdoding hebben meegemaakt. De interactieve module vergroot de vaardigheden van docenten en ander schoolpersoneel na een (poging tot) zelfdoding. De module bevat informatie over de gevolgen van zelfdoding, maar ook praktische tips en instrumenten zoals voorbeeldbrieven en verwijsmogelijkheden. De module wordt digitaal aangeboden en is toegankelijk voor medewerkers van alle scholen.

Wat willen we bereiken?

Met de postventiemodule willen we handvatten bieden aan medewerkers van scholen over hoe te handelen na een zelfdoding of poging tot zelfdoding. Door hun handelingsbekwaamheid te vergroten, hopen we trauma en kopieergedrag van studenten na een (poging tot) zelfdoding te voorkomen.

Over Elke Elzinga

In haar middelbare schooltijd heeft Elke zelf te maken gehad met een zelfdoding van een klasgenoot. Ze heeft toen ervaren hoe belangrijk en noodzakelijk het bieden van nazorg is. Daarnaast werkt ze als onderzoeker voor 113 Zelfmoordpreventie.

“Een leeftijdsgenoot verliezen aan zelfdoding kan een traumatische ervaring zijn voor jongeren” 

Relevante links

Protocol van Trimbos Instituut voor mbo-scholen ter ondersteuning bij de communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student. Gratis te downloaden via de website van het Trimbos Instituut.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?