Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventietraining GGZ

(Zorg)professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

Glynis van der Waal

Coördinator Academy

113 Zelfmoordpreventie

Suïcidepreventietraining GGZ

Binnen de GGZ is veel vraag naar training op het gebied van suïcidepreventie. Zorgprofessionals willen zo goed mogelijk toegerust zijn in het omgaan met suïcidaal gedrag van hun cliënten. Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie de Suïcidepreventietraining GGZ ontwikkeld. De training dient als vervanging voor de verouderde Pitstop training die tot drie jaar geleden werd aangeboden.

De training duurt een dag (7 uur) en een groot deel bestaat uit het oefenen in tweetallen. Uitgangspunt is dat de kennis direct toepasbaar is in de praktijk. De nadruk ligt op het leren aan de hand van praktijkcasussen en oefeningen voor het trainen van basisvaardigheden in contact maken, zelfzorg voor medewerkers, het samenwerken met naasten en het gebruik van een veiligheidsplan. Tijdens de bijeenkomst wisselen de deelnemers theorie, oefening en feedback af. Er is veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen om de betrokkenheid van- en uitwisseling tussen deelnemers te vergroten.

Leren op gewenste competenties

Er is veel aandacht voor leren op de gewenste competenties en attitudes van de deelnemers. Binnen een aantal onderdelen kunnen deelnemers kiezen welke vaardigheden de meeste prioriteit hebben. Zo sluit de training zo goed mogelijk aan op de aanwezige competenties en is er veel ruimte voor eigen leerwensen.

Inhoud

De training is tot stand gekomen op basis van de vraag en input van zorgprofessionals, de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, het handboek ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren’ en het didactisch trainingsmodel van Karin de Galan.

Wat willen we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk zorgprofessionals in en rondom de GGZ de kennis en vaardigheden hebben om met vertrouwen het gesprek over suïcidaliteit aan te gaan. Denk aan woonbegeleiders beschermd wonen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen GGZ, casemanagers, spv-ers, groepsleider/ sociotherapeuten en psychologen.

Naar de training.

Over Glynis

Glynis is Coördinator Academy bij 113 Zelfmoordpreventie. De Academy biedt voorlichting, training en workshops op het gebied van suïcidepreventie. De Suïcidepreventietraining GGZ is hier een onderdeel van. Vanuit haar rol als Coördinator Academy heeft ze veel contact met zorgorganisaties over suïcidepreventie-aanvragen. Zij kan hierbij meteen uitleg geven over de GGZ training en inschatten of deze training past bij de behoefte.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?