Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Monitor Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Jet Heering

projectleider

113 zelfmoordpreventie

Monitor Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 bestaat uit meerdere pijlers. Onder elke pijler vallen verschillende projecten. 28 in totaal. Met de Monitor Landelijke Agenda Suïcidepreventie willen we inzicht krijgen in de voortgang van deze projecten.

De Monitor Landelijke Agenda Suïcidepreventie monitort de projecten van de Landelijke Agenda. Zo krijgen we inzicht in de voortgang, behaalde resultaten, knelpunten en succesfactoren. Aan de hand van de uitkomsten besluit de stuurgroep van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in 2023 – in overleg met het ministerie van VWS – of de projecten worden vervolgd, aangepast of gestopt.

Wat willen we bereiken?

We willen inzicht krijgen in de voortgang van de 28 projecten van de Monitor Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Op basis van deze inzichten kunnen we de landelijke agenda optimaliseren.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?