Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Kennisuitwisseling: opleiden professionals in suïcidepreventie

Professionals kennis en vaardigheden bijbrengen

Annebet Noppers

Opleidingsmanager

RINO Groep

Kennisuitwisseling: opleiden van professionals in suïcidepreventie

Professionals in de zorg missen vaak kennis over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van suïcidaliteit. Dit maakt hen onzeker en kan leiden tot traumatische ervaringen met suïcidaal gedrag onder hun patiënten. Daarom is het belangrijk om deze kennis en vaardigheden in te bedden in de mbo-, hbo-, universitaire- en postacademische opleidingen voor (zorg)professionals.

Structurele kennisuitwisseling

Op dit moment is er geen structurele kennisuitwisseling op het gebied van opleiden in suïcidepreventie. Met dit project brengen we professionals door uitwisseling van kennis, voortgang en lessons learned op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van suïcidepreventie. Nieuwe inzichten vloeien daarmee terug naar organisaties en sectoren. Daarnaast stimuleren we uitwisseling en samenwerking in het opleiden tussen sectoren.

Doelen 2022

Voor 2022 richten we ons op de doelgroep uit het project ‘E-learning suïcidepreventie voor psychologen in opleiding’. Dat zijn opleidingsinstituten en professionals die al zijn opgeleid in suïcidepreventie en/of betrokken zijn bij het project. Maar ook geïnteresseerde opleidingsinstituten en professionals die aan de slag willen met het opleiden in suïcidepreventie. Door middel van webinars en workshops gaan we in gesprek over wat werkt in het opleiden in suïcidepreventie, stimuleren we verdere uitwisseling en inspireren we partijen die nog niet opleiden in suïcidepreventie.

Wat willen we bereiken?

Door middel van kennisuitwisseling creëren we verder draagvlak voor het opleiden in suïcidepreventie. Daarnaast zorgen we voor een groter bewustzijn van de impact van de verschillende sectoren op suïcideproblematiek. Verder zullen professionals met de nieuwe inzichten en lessons learned beter toegerust zijn in het signaleren van suïcidaliteit en tijdig en adequaat handelen binnen hun werkveld.

Over Annebet Noppers

Als opleidingsmanager bij de RINO Groep is Annebet organisatorisch verantwoordelijk voor de GZ-opleiding K&J, de GZ Keuzemodules en het alumni-aanbod. Bij het organiseren van opleidingen en evenementen bieden de vorm en organisatie het podium voor de inhoud en verbinding tussen professionals. Als projectleider bij 113 kijkt ze ernaar uit om met haar ervaring en in verbinding met andere projecten bij te dragen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?