Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Pijlers

Landelijk lerend systeem inrichten

Er wordt veel kennis verzameld op het vlak van suïcidepreventie. Om preventie te verbeteren, werkt een brede groep van experts, onderzoekers, professionals, naasten en cliënten aan een lerend systeem. Binnen dit lerende systeem worden data en kennis continu geanalyseerd, geïnterpreteerd en uiteindelijk ingezet voor verbeteringen in de praktijk.

Wat is er bekend over dit onderwerp?

Interventies voor GGZ-instellingen

Er zijn interventies voor GGZ-instellingen waarvan bekend is dat ze preventief werken. Deze suïcidepreventie interventies worden echter maar beperkt ingezet. Hierdoor krijgen patiënten met suïcidaliteit vaak niet de behandeling die volgens onderzoek het meest effectief is.

Landelijke registratie van suïcide pogingen

In Nederland is momenteel geen landelijke registratie van suïcidepogingen. Naar een schatting gebaseerd op internationale cijfers zijn er ongeveer 25 keer meer pogingen dan suïcides. Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van suïcidepogingen in Nederland is het van belang dat suïcidepogingen van verschillende bestaande databases landelijk gekoppeld worden.

Psychosociale autopsie

De methode ‘psychosociale autopsie’ is bedoeld om te leren van elke suïcide – ongeacht de leeftijd – als basis voor een breder lerend systeem. De methode is gebaseerd op beproefde methoden uit andere Europese landen, zoals Ierland, België en Noorwegen. Door diepte-interviews met naasten – zoals ouders en partners van de overledene – krijgen we inzicht in factoren en aanleidingen die bij de suïcide een rol speelden. Deze kennis kan onder andere bijdragen aan betere signalering, het organiseren van passende zorg en het verbeteren van veiligheidsmaatregelen

Op basis van deze inzichten werken we binnen deze pijler aan onderstaande projecten.

 

 

Renske Gilissen

Coördinator 

113 Zelfmoordpreventie

Andere pijlers

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?