Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie Jeugd

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

Ruthie Werner

kwartiermaker jeugd

113 Zelfmoordpreventie

In Contact Blijven: ketenbrede werkwijze suïcidepreventie Jeugd

Er zijn de afgelopen jaren veel mooie initiatieven ontwikkeld om suïcidaal gedrag bij jongeren te verminderen. We kunnen echter veel meer bereiken als we door de hele jeugdketen dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toepassen en als verschillende domeinen samen optrekken.

In contact blijven

Het inhoudelijke thema dat als rode draad door alle initiatieven voor suïcidepreventie in de jeugdzorg loopt is: in contact blijven. In contact met de jongere, de ouders en de naasten. Voer het gesprek over suïcide met de jongere, werk samen met de jongere actief aan een veiligheidsplan, werk samen met ouders, naasten en ketenpartners, zet in op relationele veiligheid, plaats zo min mogelijk over. Kortom, blijf in contact.

Wat zijn de doelen van de ketenbrede werkwijze?

  • Ontwikkelen van een eenduidig suïcidepreventiebeleid voor de hele keten.
  • Uniformiteit in basistrainingen en samen ontwikkelen van kennis en trainingen in omgaan met specifieke doelgroepen, zoals chronische suïcidaliteit en LVB.
  • Registratie en monitoring van suïcidaliteit binnen de jeugdketen ter ondersteuning bij het leren en verbeteren van suïcidepreventie.
  • Samen leren en ontwikkelen op thema’s die spelen rondom suïcidaliteit in de jeugdketen. Zowel landelijk als regionaal. 

 

Hoe bereiken we de ketenbrede werkwijze?

Door met de verschillende partners uit de jeugdketen in een stuurgroep, kernteam en werkgroepen samen te werken aan bovenstaande doelen. Uitgangspunten zijn: transparantie, delen, gezamenlijk ontwikkelen vanuit professionaliteit, taboe doorbreken en zonder schuldvraag van elkaar leren. Altijd samen met ervaringsdeskundigen en professionals.

Wat willen we bereiken?

Samen suïcidaliteit onder jongeren in de jeugdketen verminderen en waar mogelijk voorkomen door het ontwikkelen van een ketenbrede werkwijze suïcidepreventie.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

wie ben jij?