Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Wat is een partner?

Partners van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is bij de start door 45 organisaties binnen en buiten de zorg ondertekend. In twee jaar tijd willen we naar 80 partners. We zijn al goed op weg. Een partner van de Landelijke Agenda onderschrijft  de noodzaak om met elkaar aan suïcidepreventie te werken. Aangesloten organisaties brengen de Landelijke Agenda op uitvoerend en bestuurlijk niveau verder in hun eigen domein.

De rol van partners

Als partner van de Landelijke Agenda geeft u een duidelijk signaal af aan de buitenwereld: elke suïcide is er één te veel. Daarnaast committeert elke organisatie zich aan een of meer van de zeven strategische doelen en bijbehorende projecten van de Landelijke Agenda. Aangesloten organisaties benutten actief de kansen om suïcidepreventie vorm te geven in het eigen beleid. 113 Zelfmoordpreventie denkt mee en ondersteunt waar mogelijk.

De Brede Coalitie

Alle partners vormen samen de Brede Coalitie van de Landelijke Agenda. De bestuurders van de partnerorganisaties komen één tot twee keer per jaar bij elkaar om samen te werken aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Ook biedt de Brede Coalitie de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de inhoud, kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Partner worden van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie?

Dat kan! Neem contact met ons op.

wie ben jij?