Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Organisatie

Organisatie Landelijke Agenda Suïcidepreventie

  1. Projecten
    De onderste laag van de Landelijke Agenda bestaat de eerste twee jaar uit 29 projecten. Binnen deze projecten werken projectteams onder leiding van projectleiders aan concrete producten en resultaten. Deze projecten vormen de bouwstenen van de agenda. Na twee jaar evalueren we de resultaten en kijken we naar eventuele gewenste aanpassingen in de projectenmix.

  2. Strategische doelen
    De negen pijlers vormen de ruggengraat van de Landelijke Agenda. Elke pijler bestaat uit drie tot vijf projecten die door een coördinator worden aangestuurd. Sommige pijlers hebben een expertraad. Deze expertraden bestaan uit experts uit de praktijk, beroepsorganisaties, cliënten- en familieorganisaties en onderzoekers die meedenken over de thema’s en de praktische relevantie van de projecten.

  3. Landelijk niveau
    De Landelijke Agenda is landelijk ingebed in een aantal ministeries en in coalities van de organisaties die de Landelijke Agenda hebben ondertekend. Zij hebben een belangrijke rol in het verder brengen van de Landelijke Agenda in hun eigen domein. De bestuurders van de aangesloten organisaties komen één tot twee keer per jaar bij elkaar om samen te werken aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Daarnaast heeft 113 Zelfmoordpreventie als coördinator en budgetbeheerder van de Landelijke Agenda een stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep ziet toe op de juiste besteding van middelen en adviseert gevraagd en ongevraagd over de koers van de Landelijke Agenda. 113 coördineert zelf de voortgang van de Landelijke Agenda en de besteding van de middelen en voert vier keer per jaar overleg met het ministerie van VWS.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?