Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Verantwoorde berichtgeving over suïcide in de media

Doorbreken van het taboe op praten over suïcide

Scarlet Hemkes

persvoorlichter

113 Zelfmoordpreventie

Veilige berichtgeving in de media

Wetenschappelijke studies hebben een relatie aangetoond tussen onzorgvuldige berichtgeving over een suïcide en een daaropvolgende stijging van het aantal suïcides. Verantwoorde berichtgeving over suïcides is daarom van levensbelang.

Wat is veilige berichtgeving?

Veilige berichtgeving is berichtgeving aan de hand van de mediarichtlijnen suïcidepreventie van de World Health Organisation en de Handreiking Suïcidepreventie en Media (2019). Deze handreiking bevat aanbevelingen gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur van het Trimbos-instituut. 113 Zelfmoordpreventie werkt intensief samen met mediaprofessionals. Denk aan de Raad voor de Journalistiek, journalisten, televisieproducenten, film- en documentairemakers, vloggers en auteurs.

We richten ons op de volgende doelen:

  • Adviseren van en betrokken zijn bij mediaproducties rondom suïcidaliteit.
  • Regelmatig overleg met NS/Prorail over (veilige) berichtgeving. Er is standaard overleg bij alle berichtgeving over suïcide in combinatie met het spoor.
  • Aanbieden in de media van ervaringsverhalen van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan, maar uiteindelijk dit idee hebben losgelaten en hun angsten en moeilijkheden hebben overwonnen. Deze positieve gedragsverhalen kunnen een preventief effect hebben. Dit noemen we het papageno-effect. Deze ervaringsverhalen zijn gericht op prioritaire doelgroepen: jongeren, mensen van middelbare leeftijd, mensen die een suïcidepoging hebben gedaan en hun naasten.
  • Organiseren van Webinars in het kader van veilige en hoopgevende berichtgeving.
  • Bevorderen dat media een handelingsperspectief aanbieden aan burgers, zodat ze weten wat ze kunnen doen na het lezen of horen van een bericht over suïcide. Dit kan door bijvoorbeeld te verwijzen naar de online training suïcidepreventie, zie de Vraag maar training op 113.nl. Deze is gratis voor burgers en naasten. Ook kunnen media verwijzen naar zorg als hulplijn 113 en best practices.


Wat willen we bereiken?

We willen dat kennis over veilige berichtgeving over suïcides uit ‘best practices’ en de wetenschap steeds vaker toegepast wordt in de dagelijkse mediapraktijk.

Over Scarlet Hemkes

Scarlet Hemkes werkt als persvoorlichter en communicatieadviseur voor 113 Zelfmoordpreventie. Ze studeerde cum laude af op het onderwerp online hulpverlening bij jongeren. Tussen 2009 en 2019 was ze actief als oprichter en hoofdredacteur van de grootste online hulpsite van de Benelux: Proud2Bme.nl. Nu zet ze zich in voor veilige berichtgeving in de media op het gebied van suïcide én het implementeren van ervaringsdeskundigheid binnen 113 Zelfmoordpreventie.

“Verantwoorde berichtgeving over suïcides is van levensbelang” 

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?