Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Netwerkbrede werkwijze suicidepreventie jongeren

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

Ruthie Werner

kwartiermaker jeugd

113 Zelfmoordpreventie

In Contact Blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie Jongeren

Er zijn de afgelopen jaren veel mooie initiatieven ontwikkeld om suïcidaliteit bij jongeren te verminderen. We kunnen echter veel meer bereiken als we binnen het jeugddomein dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toepassen en als een groot netwerk samen optrekken. 

In contact blijven

Het inhoudelijke thema dat als rode draad door alle initiatieven voor suïcidepreventie in het jeugddomein loopt is: in contact blijven. Met de jongere, de ouders, de naasten, het professionele netwerk en jezelf als professional. Voer het gesprek over suïcidaliteit met de jongere, werk samen met de jongere actief aan een veiligheidsplan, werk samen met ouders, naasten en het professionele netwerk, zet in op relationele veiligheid, plaats zo min mogelijk over, en blijf bij jezelf nagaan wat de suïcidaliteit met jou doet.

Wat zijn de doelen van de netwerkbrede werkwijze?

“Samen suïcidaliteit verminderen en waar mogelijk voorkomen, onder jongeren die bekend zijn binnen het professionele zorgnetwerk.” Dat is het doel waar we in dit project naar streven. 

Het aantal fatale suïcides onder jongeren tot 30 jaar is in jaren 2021 en 2022 gestegen. Het merendeel van de overleden jongeren lijkt ooit hulp te hebben ontvangen vanuit de zorg. Door de zorg in het professionele netwerk te verbeteren hopen wij het aantal fatale suïcides onder jongeren terug te dringen. Subdoelen daarbij zijn:  

 • Het gevoel van handelingsbekwaamheid bij professionals wat betreft suïcidepreventie vergroten   
 • Professionals leren contact te maken met de jongeren en hun wanhoop   
 • Professionals leren contact te maken met ouders en naasten en hun actief te betrekken  
 • Aandacht hebben voor de effecten van het werken met suïcidaliteit op professionals   
 • De netwerksamenwerking verbeteren door meer gezamenlijk op te trekken 
 • In overleg met de zorgorganisaties, gemeentes, VNG en VWS de juiste randvoorwaarden neerzetten om met jongeren die kampen met suïcidaliteit te kunnen werken  


Middelen om doelen te behalen
De volgende middelen worden de komende tijd ontwikkeld om samen de doelen te kunnen behalen: 

 • Een leidraad over suïcidepreventie voor het hele jeugddomein, zodat het hele professionele netwerk dezelfde taal spreekt en dezelfde werkwijze heeft
 • Een aanvullende handreiking voor suïcidepreventie bij jongeren met een LVB, persisterende suïcidaliteit, autisme en vluchtelingen 
 • Instructievideo’s voor professionals
 • Suïcidepreventietrainingen voor hulpverleners en ouders 
 • Regionale en landelijke leernetwerken 
 • Een landelijke monitor om suïcidaliteit inzichtelijk te maken


Binnen het project
wordt er door jongeren, naasten, professionals uit het hele jeugddomein en Stichting 113 Zelfmoordpreventie samengewerkt om de middelen te ontwikkelen en de doelen te bereiken. Het implementeren van de leidraad op alle niveaus van de zorg is hierin van groot belang. Uitgangspunten zijn: transparantie, delen, gezamenlijk ontwikkelen vanuit professionaliteit, taboe doorbreken en zonder schuldvraag van elkaar leren.  

Informatie over suïcidepreventie bij jongeren? 
Bent u op zoek naar algemene informatie over suïcidepreventie bij jongeren? Kijk dan op de website van 113. Hier kunt u over enkele weken ook terecht voor de leidraad, de handreikingen en de video’s. 

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?