Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

LEERTRAJECT

Suïcidepreventie
Bachelor

De leerroute

Tijdens je studie psychologie leer je hoe je kunt optreden als gatekeeper. De rol van gatekeeper pak je op als medemens. Je leert hoe je de gedachten aan een suïcide kunt bespreken, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Met deze module word je toegerust om als medemens een ander te ondersteunen die het moeilijk heeft en mogelijk suïcidale gedachten heeft, en om hen toe te leiden naar professionele zorg.

BACHELOR

Het aanbod

Het leertraject suïcidepreventie voor Bachelor studenten bestaat uit drie modules en twee casussen. We adviseren de volgorde van de modules aan te houden bij het doorlopen ervan. Je start bij module 1 over de basiskennis.

MODULES

CASES

DISCLAIMER / COLOFON

De leertrajecten over suïcidepreventie zijn ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Rino Groep en Universiteit Leiden en gefinancierd vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.
Dit materiaal is onderdeel van het studieonderdeel binnen jouw specifieke opleiding. Voor gebruik van het materiaal buiten de aangewezen opleiding is schriftelijk toestemming nodig van de projectleider dr. J. Mouthaan. Op deze pagina vind je haar contactgegevens. Gebruik van delen van dit leertraject is daarom niet toegestaan. 

wie ben jij?