Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie jongvolwassenen: wat kan uw organisatie doen?

Het aantal suïcides onder jongvolwassenen neemt toe. Op dit moment verliezen we per maand gemiddeld een klaslokaal aan jongeren tot 30 jaar door suïcidaliteit. Het is zelfs de nummer één doodsoorzaak onder jongeren. De cijfers zijn zeer zorgwekkend en vragen om meer inspanningen om deze trend te keren.

Alleen samen kunnen we het aantal suïcides onder jongeren terugdringen. Daarom roepen we iedereen – van school tot gemeente, (sport)vereniging en zorginstelling – op om mee te helpen. Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven die werken. Maar het bereik kan groter. Op deze pagina hebben we alle initiatieven gebundeld en kunt u eenvoudig aansluiten.

 

 

Ontdek wat jij kunt doen [button met link naar de tabel]

Zo dringen we het aantal suïcides onder jongvolwassenen terug

Onze aanpak is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 1. Suïcidepreventie zit in alle haarvaten van de maatschappij. Iedereen kan meehelpen. Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis, van schuldhulpverlening tot het ziekenhuis en van buurman tot een goede vriend.
 2. We benutten optimaal wat er al is, zodat organisaties het wiel niet zelf hoeven uit te vinden. Er zijn veel goede initiatieven die werken, maar nog niet overal ingezet worden. Samen kunnen we het bereik vergroten.
 3. We zetten ons samen met jongvolwassenen in voor de jongvolwassenen.

De vier veranderdoelen

Alle activiteiten werken toe naar ons uiteindelijke doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen onder jongvolwassenen in Nederland terugdringen. Om deze ambitie te realiseren, werken we toe naar vier veranderdoelen die rechts in de trechter te zien zijn: brede weerbaarheid versterken, durven en leren praten over mentale problemen, extra aandacht voor risicogroepen en effectieve zorg bieden bij suïcidaliteit. Het eerste doel ‘brede mentale weerbaarheid versterken’ richt zich op alle jongvolwassenen. De opeenvolgende doelen richten zich op een steeds specifiekere doelgroep. Zo richt het vierde doel ‘effectieve zorg bieden bij suïcidaliteit’ zich op de groep jongvolwassenen die zorg nodig hebben. Aan de eerste drie veranderdoelen kan iedere organisatie bijdragen, aan het laatste veranderdoel alleen organisaties in de zorg. 

 

Lees meer over de kenmerken van jongvolwassenen die zijn overleden door suïcide of jongvolwassenen met suïcidale gedachten. [Link naar cijfers en achtergrondinformatie]

 

Helpt u mee?

Helpt uw organisatie ook mee om suïcide onder jongvolwassenen terug te dringen? Bekijk in onderstaand overzicht [link naar tabel] welke initiatieven er zijn en waar u bij kunt aansluiten.

Hoe werkt het overzicht?

 1. In de bovenste rij van de tabel staan de veranderdoelen. Hoe meer naar links in het overzicht, hoe universeler de preventie. Hoe meer naar recht, hoe specifieker de preventie.
 2. Onder de veranderdoelen staan de subdoelen. Als u op een subdoel gaat staan, verschijnen de bijbehorende initiatieven en leest u hoe u kunt bijdragen. De eerste drie veranderdoelen zijn geschikt voor iedere organisatie. Het laatste veranderdoel is alleen geschikt voor organisaties in de zorg. 
 3. Heeft u een initiatief gevonden waar u zich bij wilt aansluiten? Deel het met ons via [nog invullen] en vorm een voorbeeld voor andere organisaties!

Mist u een initiatief? Laat het ons weten door contact op te nemen met [nog invullen]

 

Brede metale weerbaarheid versterken
Durven en leren praten over zelfmoord en problemen
Bij risicogroepen doorvragen en helpen hulp te zoeken
Effectieve zorg bieden
Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema’s., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk
Publiekscampagnesgericht op het doorbekreken van het taboe om te spreken over zelfmoord
Algemeen
De leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze implementeren in het gehele zorgdomein
Universele preventielessen in het onderwijs
Online training ‘VraagMaar Training in gesprek met jongeren’ verspreiden
Gatekeepers opleiden, die in aanraking komen met risicogroepen
Transitie 18-/18 + verbeteren
Vergroten veiligheid op sociale media
Vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties vergroten
Verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen
Jongerenpunt die de risicogroepen monitort
Hoopgevende verhalen via (sociale) media versterken en verspreiden
Scholen
Wachtlijst overbrugging
Handvatten bieden aan onderwijsinstellingen voor suïcidepreventie beleid
Kennisvergroting studentenwelzijn en suïcidepreventieonderdocenten
Kennisvergroting suïcidepreventie onder peers

Cijfers en achtergrondinformatie Steeds meer jongvolwassenen overlijden door suïcide

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde zowel in 2021 als in 2022 dat de incidentie van suïcide onder jongeren tot 30 jaar hoger lag dan in voorgaande jaren. Onder deze doelgroep is er al jarenlang een opwaartse trend te zien in het aantal suïcides. Nadere bestudering van de cijfers liet zien dat het ging om jongvolwassenen (20-30 jaar), en met name jongvolwassen mannen.

Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie onder jongvolwassenen

De afdeling onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie heeft in de zomer van 2022 een spoedonderzoek verricht naar de kenmerken van jongvolwassenen die recent (2021-2022) om het leven zijn gekomen door suïcide en jongvolwassenen die kampen met suïcidale gedachten. De resultaten zijn hieronder samengevat. U kunt ook het hele onderzoek lezen. Daarnaast geeft het verdiepend onderzoek van 2017 meer inzicht in de cijfers.

Kenmerken van jongvolwassenen die zijn overleden door suïcide

 [ afbeelding groter in beeld]

Clusteranalyse laat zien dat 66% van alle jongvolwassenen die in 2021 overleden door suïcide in één van de volgende drie subgroepen kan worden ingedeeld:

 1. Thuiswonende jongvolwassenen. Deze groep is gemiddeld jonger en heeft een relatief laag zorggebruik.
 2. Jongvolwassenen met een bijstandsuitkering. Deze wonen vaker alleen, vallen vaker uit op school (veelal MBO), en maken nagenoeg allen gebruik van specialistische GGZ.
 3. Jongvolwassenen met een Wajonguitkering. Deze groep is ouder, vaker vrouw, betreft vaker (kinderen van) migranten, en heeft zeer hoge somatische en psychische zorgkosten.

Kenmerken van jongvolwassenen met actuele suïcidale gedachten

[afbeelding groter in beeld]

 

Initatieven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Brede metale weerbaarheid versterken
Durven en leren praten over zelfmoord en problemen
Bij risicogroepen doorvragen
en helpen hulp te zoeken
Effectieve zorg bieden
Algemeen
Scholen
Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema’s., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk
Publiekscampagnesgericht op het doorbekreken van het taboe om te spreken over zelfmoord
Gatekeepers opleiden, die in aanraking komen met risicogroepen
Handvatten bieden aan onderwijsinstellingen voor suïcidepreventie beleid
De leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze implementeren in het gehele zorgdomein
Universele preventielessen in het onderwijs
Online training ‘VraagMaar Training in gesprek met jongeren’ verspreiden
Verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen
Kennisvergroting studentenwelzijn en suïcidepreventieonderdocenten
Transitie 18-/18 + verbeteren
Vergroten veiligheid op sociale media
Vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties vergroten
Kennisvergroting suïcidepreventie onder peers
Jongerenpunt die de risicogroepen monitort
Hoopgevende verhalen via (sociale) media versterken en verspreiden
Wachtlijst overbrugging

Initatieven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Brede metale weerbaarheid versterken
Durven en leren praten over zelfmoord en problemen
Bij risicogroepen doorvragen en helpen hulp te zoeken
Effectieve zorg bieden
Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema’s., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk
Publiekscampagnesgericht op het doorbekreken van het taboe om te spreken over zelfmoord
Algemeen
De leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze implementeren in het gehele zorgdomein
Universele preventielessen in het onderwijs
Online training ‘VraagMaar Training in gesprek met jongeren’ verspreiden
Gatekeepers opleiden, die in aanraking komen met risicogroepen
Transitie 18-/18 + verbeteren
Vergroten veiligheid op sociale media
Vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties vergroten
Verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen
Jongerenpunt die de risicogroepen monitort
Hoopgevende verhalen via (sociale) media versterken en verspreiden
Scholen
Wachtlijst overbrugging
Handvatten bieden aan onderwijsinstellingen voor suïcidepreventie beleid
Kennisvergroting studentenwelzijn en suïcidepreventieonderdocenten
Kennisvergroting suïcidepreventie onder peers

Fijn dat jouw organisatie ook wil meewerken aan suïcidepreventie onder jongeren. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en kan hier kijken wat u nu direct kan doen. 

 1. Bekijk het overzicht  
 2. Kies een initiatief dat uw organisatie gaat uitvoeren 
 3. Deel met ons wat u doet en vorm zo een voorbeeld voor anderen.  

Hoe werkt het overzicht? 

 1. In de bovenste rij van de tabel ziet u de eerdergenoemde veranderdoelen terug. Hoe meer naar links in de tabel hoe universeler de preventie, hoe meer naar recht hoe selectiever de preventie is.  
 2. De veranderdoelen zijn weer opgedeeld in subdoelen. Bijvoorbeeld in de kolom van het veranderdoel “durven en leren praten over mentale problemen en suïcidale gedachten” staat het subdoel “vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties vergroten)  
 3. Wanneer u met u muis op een subdoel/ cel gaat staan, dan worden de initiatieven zichtbaar die horen bij het desbetreffende subdoel. Bij sommige initiatieven kunt u doorklikken.  

Mocht u een initiatief missen, laat het ons weten door contact op te nemen met info@113.nl. 

Cijfers en achtergrondinformatie Steeds meer jongvolwassenen overlijden door suïcide

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?