Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuwe Manager Allianties en Programma’s Sluit Zich aan bij Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Nieuws

24 augustus 2023 

Wij zijn verheugd om Vicky Verschoor, onze nieuwe Manager Allianties en Programma’s aan jullie voor te stellen. Ze zal het stokje overnemen van Gerdien Franx en komt binnenkort ons team versterken. Met een diepe toewijding aan het welzijn van jongeren en een rijke achtergrond in de gezondheidszorg, brengt zij een schat aan ervaring met zich mee naar ons gezamenlijke streven naar suïcidepreventie.

Deel artikel :

Achtergrond en Ervaring

De nieuwe manager heeft haar carrière gewijd aan het bevorderen van een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de mentale ontwikkeling van jongeren. Haar betrokkenheid begon met een studie in pedagogiek, gevoed door het geloof dat ieder kind de kans verdient om zich optimaal te ontwikkelen. In haar vroege loopbaan heeft ze bijna 10 jaar gecoördineerd bij de kinderpsychiatrische kliniek van het Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC), wat haar waardevolle inzichten heeft opgeleverd in de complexiteit van opgroeien en opvoeden.

Met een master in Beleid en Management van de Gezondheidszorg op zak, voegde ze vanaf 2009 haar expertise toe aan ZonMw. Hier heeft ze zich ingezet voor verschillende onderzoeksprogramma’s en maatschappelijke veranderopgaven. De afgelopen zes jaar heeft ze als hoofd van het cluster integraal leiding gegeven aan de agendering, aansturing en vormgeving van diverse (subsidie)programma’s in het jeugdveld. Haar inspanningen hebben onder andere geleid tot versterkte regionale kennisinfrastructuur en verbeterde participatie van jonge ervaringsdeskundigen in onderzoek en programmering.

Bijdrage aan Suïcidepreventie

Met haar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en onderzoeksprogrammering zal Vicky Verschoor nu haar krachten bundelen met ons bij 113. Als Manager Allianties en Programma’s zal zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verantwoording en evaluatie van de huidige Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025) en zal zij ook de weg effenen voor de evolutie van deze agenda. Bovendien zal Vicky leiding geven aan de ontwikkeling van de 113 Academy.

Enthousiasme en Vooruitzichten

Vicky is enthousiast om haar GGZ-ervaring en onderzoeksprogrammering in te zetten om samen met ons rijke netwerk een gecoördineerde aanpak voor suïcidepreventie te bevorderen. Haar kennismaking met 113 is tot stand gekomen via verschillende kanalen, waaronder ZonMw en het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie. Ze is onder de indruk van de cultuur die tijdens de sollicitatiegesprekken werd geschetst – een cultuur van gedreven en deskundige collega’s met een hart voor de missie en aandacht voor elkaar.

Haar officiële startdatum bij 113 is 9 oktober, na het afronden en overdragen van haar werkzaamheden bij ZonMw. Ze heeft haar vakantie benut om zich voor te bereiden op deze nieuwe uitdaging en kijkt uit naar de kennismaking met de organisatie en haar nieuwe collega’s.

Samen gaan we een nieuwe fase in binnen ons gezamenlijke doel om suïcides te voorkomen en steun te bieden aan diegenen die het nodig hebben.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?