Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuws

Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie vanaf 2023 in nieuwe vorm verder

18 oktober 2022

Op 28 januari 2021 gaf voormalig staatssecretaris Blokhuis het startsein voor de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Voor een periode van vijf jaar werd door het ministerie van VWS een subsidie van 24 miljoen euro toegekend voor projecten die bijdragen aan het verlagen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland.

Twee jaar op weg

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is opgebouwd uit 28 projecten. Ieder project heeft een andere focus en meetbare subdoelstellingen. Twee jaar na aanvang loopt een groot deel van de projecten ten einde. Eindproducten zoals campagnes, e-learnings of onderzoeken zijn of worden opgeleverd en vinden hun weg naar de juiste doelgroepen. Daarnaast brengen maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen continu nieuwe inzichten. Dit alles vraagt om een evaluatie van de projecten die onder de paraplu van de Landelijke Agenda vallen: doen we nog steeds de juiste activiteiten om het aantal suïcides in Nederland te verlagen? Zijn er doelgroepen die we meer prioriteit moeten geven? Zijn er nieuwe initiatieven die onze tijd en aandacht nodig hebben?

Herschikking projecten

113 Zelfmoordpreventie is coördinator de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Daarom heeft zij betrokken partijen uitgenodigd om mogelijk nieuwe projecten aan te melden. Deze worden gewogen en in het spectrum van alle projecten beoordeeld op effectiviteit en haalbaarheid. Daarnaast kijkt het programma hoe projecten logisch vervolgd kunnen worden of in een nieuwe vorm een doorstart verdienen. Een stuurgroep houdt toezicht op de activiteiten en resultaten die worden behaald binnen de Landelijke Agenda. Ook dit proces begeleidt de stuurgroep met een kritische blik. Op 17 oktober werd een hernieuwd projectportfolio voorgesteld aan de stuurgroep. Op basis van feedback van de stuurgroep wordt het voorstel bijgesteld en vervolgens 17 november aan het ministerie van VWS voorgelegd. De verwachting is dat eind 2022 een nieuw projectportfolio gereed is.

Landelijke Agenda in nieuwe vorm

De inhoud van het hernieuwde portfolio wordt bekend gemaakt zodra deze definitief akkoord bevonden is. Vanaf januari 2023 gaat de Landelijke Agenda in nieuwe vorm verder. Nieuwe of vernieuwde activiteiten, maar nog altijd voor hetzelfde doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland verlagen.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?