Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Wat is de behoefte van nabestaanden na een suïcide?

Nieuws

1 Juni 2022

Het merendeel van de nabestaanden heeft ondersteuning gemist nadat zij een dierbare verloren door zelfdoding. Zowel direct na het overlijden als in het aansluitende rouwproces. Dit en meer blijkt uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar de ervaringen met- en behoeften aan informele en formele (professionele) zorg onder ruim 1.000 nabestaanden na een suïcide. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de nabestaandenorganisaties Stichting Aurora, Ivonne van de Ven Stichting, Rogier Hulst Foundation en Stichting Zorg en Zelfdoding. Met de uitkomsten gaan ze aan de slag om de ondersteuning van nabestaanden na een suïcide te verbeteren.

Periode direct na het overlijden
Ruim 1.000 nabestaanden hebben een online enquête ingevuld over hun behoeften in de drie fasen na het overlijden: direct na het overlijden (fase 1), de periode na de uitvaart (fase 2) en het rouwproces na verloop van tijd (fase 3). Zo geeft 64% van de nabestaanden aan hulp of steun te hebben gemist in de periode direct na het overlijden. De meest genoemde behoeften in deze fase zijn een luisterend oor, begeleiding voor de ervaren emoties, informatie over de zelfdoding en uitleg over wat er allemaal op je af kan komen.

De periode na de uitvaart
In de periode na de uitvaart hebben nabestaanden vooral behoefte aan praktische ondersteuning. Ruim 46% geeft aan dat ze ergens tegenaan liepen bij het regelen van praktische zaken. Met stip op één wordt de terugkeer naar werk, school of studie genoemd, gevolgd door het afhandelen van financiële zaken (zoals nalatenschap/notariële zaken/ hypotheek) en de zorg voor het gezin.

Het rouwproces na verloop van tijd
Vooral steun en beschikbaarheid van de directe omgeving worden in deze fase als helpend ervaren, juist op langere termijn. Van familie en vrienden, maar ook van buurtgenoten, de kerk, een betrokken huisarts of hulpverlener. Daarnaast noemen veel nabestaanden dat ondersteuning door een psycholoog hen erg geholpen heeft om verder te leven met het verlies. 59% van de nabestaanden heeft ondersteuning gemist in deze fase.

Bekijk de factsheet met de resultaten van het onderzoek.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?