Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Trainerpagina

Het signaleren en bespreken van zelfmoordgedachten kan je leren. Daarom is er opleidingsmateriaal ontwikkeld. Betrokken professionals en vrijwiligers kunnen het materiaal gebruiken om een korte voorlichting of een workshop te geven. Voor trainers gespreksvoering is er uitgebreider materiaal. Zij kunnen er een dagvullende training zelfmoordpreventie mee geven. Het materiaal is gratis te verkrijgen​

Wat is er beschikbaar?

Het opleidingsmateriaal bestaat uit een mini-documentaire en de volgende vijf modules:

Samenhang tussen geldzorgen en zelfmoord​

Stappen in een gesprek bij signalen ​

De ontwikkeling van zelfmoordgedachten​

Reflecteren om contact te maken​

Open vragen stellen om de ander verder te helpen

Voorlichting of workshop

Elke betrokken professional kan de mini-documentaire aan collega’s laten zien en in aanvulling daarop een of meerdere van de eerste drie modules met hen doorlopen. Het materiaal is zo opgezet dat de degene die de voorlichting of workshop geeft zelf geen expert hoeft te zijn op het terrein van zelfmoordpreventie. Het materiaal is zo ontwikkeld dat je als het ware samen met je collega’s op een leerreis bent, mede door het gebruik van interactieve elementen. De inzet van de eerste drie modules neemt doorgaans ongeveer 2,5 à 3 uur in beslag.

Training zelfmoordpreventie

Professionals die al trainingen gespreksvoering geven, en in dat kader thuis zijn in motiverende gespreksvoering, kunnen ook module 4 en 5 geven. In één dag leren professionals en vrijwilligers wat zelfmoordpreventie van hen vraagt (module 1 tot en met 3)  en hoe ze daar concreet invulling aan kunnen geven (module 4 en 5). De duur van de gehele training is 6 uur.​

Praktische informatie

Voor wie? 

Het opleidingsmateriaal is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die collega’s willen informeren over zelfmoordpreventie en trainers gespreksvoering. De eerste drie modules kan iedereen geven. De training is voorbehouden aan ervaren trainers gespreksvoering.

Welke ondersteuning is beschikbaar?

Er is een trainershandleiding beschikbaar waarin zowel is uitgewerkt hoe de modules gegeven kunnen worden als waarin relevante achtergrondinformatie is te vinden.

Daarnaast verzorgt 113 Zelfmoordpreventie periodiek trainingen en bijscholingssessies voor de professionals, vrijwilligers en trainers die het materiaal (willen) gebruiken en graag wat extra handvatten willen om het materiaal in te zetten.

Wat zijn de voorwaarden?

Het materiaal is met zorg samengesteld en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Voorwaarde bij gebruik van het opleidingsmateriaal is dat dit zodanig wordt ingezet als het is ontwikkeld en niet wordt aangepast.​

Enthousiast geworden?

Vraag hier het gratis materiaal aan. Na indienen van het aanvraagformulier ontvang je automatisch een mail met een link naar de modules en de bijbehorende handleiding.​

Doorontwikkeling van het materiaal is voor ons belangrijk. Met het aanvragen van het materiaal geef je 113 Zelfmoordpreventie toestemming om contact op te nemen voor het verzamelen van jouw ervaring en feedback. Tevens houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanpassingen aan het materiaal.

Wil je voorlichting of een workshop geven?

Vul dan je gegevens in. Je krijgt een mail en kan daarna het materiaal downloaden en gebruiken om

Vragen?

Vragen over de inhoud van de training? Twijfel of deze training iets is voor jou, of jouw organisatie is of dat je de juiste competenties in huis hebt? Neem dan contact op met de Academy.

Share: