Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

LEERTRAJECT

Suïcidepreventie
Master

De leerroute

Als masterpsycholoog mag je onder supervisie diagnosticeren en behandelen. Je mag enkelvoudige problematiek behandelen. In de praktijk doen veel masterpsychologen intakegesprekken. Vanuit die rol is het belangrijk dat je:

  • durft te vragen naar suïcidaal gedrag;
  • contact kan maken met iemand met suïcidaal gedrag;
  • doorverwijst zodra je suïcidaliteit constateert;
 
In dit leertraject krijg je de kennis mee om deze vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

MASTER

Het aanbod

Dit leertraject bevat één module met twee hoofdstukken en een casus. Daarin leer je suïcidaal gedrag te begrijpen en welke taken jij hebt ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. We adviseren deze module eerste te doorlopen voordat je de casus maakt. In de casus kun je oefenen met het voeren van een intakegesprek.

MODULES

CASES

DISCLAIMER / COLOFON

De leertrajecten over suïcidepreventie zijn ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Rino Groep en Universiteit Leiden en gefinancierd vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.
Dit materiaal is onderdeel van het studieonderdeel binnen jouw specifieke opleiding. Voor gebruik van het materiaal buiten de aangewezen opleiding is schriftelijk toestemming nodig van de projectleider dr. J. Mouthaan. Op deze pagina vind je haar contactgegevens. Gebruik van delen van dit leertraject is daarom niet toegestaan. 

wie ben jij?