Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

LEERTRAJECT

Suïcidepreventie Social Work

De leerroute

Tijdens je studie leer je hoe je kunt handelen in contact met mensen met suïcidaal gedrag. Hoe die contacten eruit zien, zal verschillen afhankelijk van jouw studierichting én het werk dat je gaat doen. Je leert hoe je suïcidaal gedrag kunt herkennen en welke risicofactoren een rol kunnen spelen. Ook leer je hoe je het gesprek hierover aangaat en hoe je de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. Verder leer je hoe je samen een veiligheidsplan kunt opstellen en wat er nodig is om binnen de organisatie waar je gaat werken aandacht te schenken aan suïcidepreventie.

BACHELOR

Het aanbod

Het leertraject suïcidepreventie voor studenten Social Work bestaat uit twee kennismodules en één casusmodule. We adviseren de volgorde van de modules aan te houden bij het doorlopen ervan. Je start bij module 1 over de basiskennis.

KENNISMODULES

CASUSMODULE

DISCLAIMER / COLOFON

De leertrajecten over suïcidepreventie zijn ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Rino Groep, Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion en Hogeschool Utrecht. Deze module is gefinancierd vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.
Dit materiaal is onderdeel van het studieonderdeel binnen jouw specifieke opleiding. Voor gebruik van het materiaal buiten de aangewezen opleiding is schriftelijk toestemming nodig van de projectleider Mark Reitsma.  Gebruik van delen van dit leertraject is daarom niet toegestaan. 

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?