Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Maandag

5 september

Een bijzondere start van de Roadtrip: om 05.30 verzamelden we op het strand van Vlissingen. Deze ‘Walk into the light’ werd georganiseerd door Stichting Hersteltalent. Een wandeling van circa 4 kilometer naar het licht toe om stil te staan bij de mensen die door suïcide om het leven zijn gekomen. En om aandacht te vragen voor naasten van suïcidaliteit en mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten.

Bekijk de korte compilatie van deze ochtend.

Video afspelen

Ervaringsdeskundige Pietje Baartmans heeft met een aantal collega’s van HerstelTalent deze indrukwekkende ochtend georganiseerd en is ’s ochtends live geïnterviewd door Omroep Zeeland voor het radioprogramma ‘Zeeland wordt wakker‘. De Zeeuwse ervaringsdeskundige Roland werd tijdens het lopen ook live telefonisch geïnterviewd door Omroep Zeeland.

Zodra de dageraad aanbrak en het licht de duisternis verdrong,  kwamen de eerste mensen aan bij het paviljoen op het strand. Rustig en nog in gedachten namen de deelnemers plaats op picknickbanken, waar een ontbijt klaar stond en mensen met elkaar in gesprek raakten. 

Koos de Boed sprak indrukwekkende woorden over deze Walk into the light. Na Koos kwamen nog 2 andere ervaringsdeskundigen aan het woord die hun verhaal deelden met de aanwezigen. Deze ochtend was emotioneel, indringend en heeft diepe indruk achtergelaten op alle aanwezigen.

Walk into the light door heel Nederland

Vlissingen was niet de enige plek waar mensen naar het licht konden lopen. Zie walkintothelight.nl voor meer informatie.

Middelburg: stil staan bij de geüniformeerde beroepen

Het team deelde zich op: een aantal ging op bezoek bij bedrijfs- en traumacoach Maryella Grootjans. Hier was Directeur Zorg van Emergis, Ralph Gillissen bij aanwezig.  Maryella vertelde haar indrukwekkende verhaal met het werken met de zogenaamde geüniformeerde beroepen, in het bijzonder met mariniers en politie. Juist voor die groep is praten over mentale gezondheid een uitdaging, aangezien het gevoel heerst dat ze altijd sterk moeten zijn. Maryella ondersteunt als coach mensen die als (oud)geüniformeerde mentale ondersteuning nodig hebben, bij onder andere PTSS. Bekijk het interview tussen Marja en Maryella over Maryella’s werk met mensen in geüniformeerde beroepen en hoe belangrijk erkenning is.

Oud-commando Ray Klaassens heeft een indrukwekkende boodschap voor deze groep opgenomen en gedeeld via zijn LinkedIN pagina.

Middelburg: in gesprek op de markt met voorbijgangers

De Roadtripbus stond van 10.00 tot 12.00 uur op de markt. Sommige mensen wilden graag  in gesprek, bij andere voorbijgangers was er schroom. Er zijn indringende en verdrietige, maar ook mooie gesprekken gevoerd. Iedereen kreeg een flyer, mooie kaart en eventueel ander materiaal mee met de juiste informatie en verwijzing naar hulp.

Bezoek ziekenhuis, GGZ instelling Emergis en schuldhulporganisatie Orionis

In de middag bezochten we het ADRZ ziekenhuis en de GGZ instelling Emergis in Goes. We gingen in gesprek met Jessica Burger van de schuldhulpverleningsorganisatie Orionis. Dit gesprek is terug te luisteren via de Samen Minder Suïcide podcast. Bij Orionis worden de schuldhulpverleners geschoold om ook aandacht te hebben voor suïcidepreventie.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Ervaringdeskundigen Roland, Alfons en Eric waren de hele dag aanwezig. Deze mannen ‘van middelbare leeftijd’ deelden hun verhaal met ons en gingen op het plein bij het ziekenhuis ook in gesprek met bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Alfons gaf aan: “Het beginnen van een gesprek over een nog altijd beladen onderwerp, is hierdoor van de grond gekomen.”

Video afspelen

Waar zijn we?

Middelburg

Gallery

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Samen Minder Suïcide? Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventieprotocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?