Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Donderdag

8 september

In Roermond parkeerde de Roadtripbus op het Munsterplein, een ontzettend mooi plein met een muziekkoepel waar veel voorbijgangers langsliepen. Een groot aantal mensen heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met het Roadtrip team. Wegens privacy delen we geen voorbeelden, maar de reacties die mensen gaven na het gesprek maakten het voor ons weer duidelijk hoe belangrijk het gesprek over zelfdoding voeren is voor naasten. Een reactie was:

"Dit gesprek raakt me. Ik ga thuis direct met mijn partner bespreken wat we kunnen doen om haar zus te helpen. Ik heb nu net wat meer aanknopingspunten en handvatten, zodat ik weet welke mogelijkheden ik heb en hoe ik het ga aanpakken"

Door gesprekken zoals deze, kon het team mensen anders laten nadenken over hun situatie en ze net wat meer zelfvertrouwen geven om het gesprek te voeren. 

Podcast #6 met nabestaande Julie

Tussen de bedrijven door nam Anne Roos, Kwartiermaker bij 113, een podcast op met Julie, die haar vader aan suïcide verloor. Haar boodschap: “Breek het gesprek open, maak het bespreekbaar en samen maken we het verschil.”

Deze podcast komt binnenkort online.

Video afspelen

Opening bankje

Eind van de middag opende wethouder Marianne Smitsmans van Roermond  samen met twee ervaringsdeskundigen een ‘IkZieJe’ bankje.

Vervolgens maakte het Roadtrip-team zich op voor een fietstocht georganiseerd door ‘met ggz’ vanuit het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg. Met een groep ervaringsdeskundigen, naasten, vrijwilligers en professionals werden een aantal organisaties bezocht. Het doel was om aandacht te vragen voor het bespreekbaar maken van suïcide bij mannen van middelbare leeftijd. Bekijk de kick-of van deze publiekscampagne in onderstaande video.

Video afspelen

Ondertekening intentieverklaring Laurentius ziekenhuis

De eerste stop van de fietstocht was het Laurentius ziekenhuis. Hier vond de ondertekening van de intentieverklaring plaats, om als ziekenhuis mee te werken aan het 113 netwerk ziekenhuizen. Een feestelijk moment!

Vervolgens ging de fietstocht langs de Voedselbank. De huidige financiële problemen die steeds meer mensen raken zijn hier merkbaar. Steeds meer mensen zijn aangewezen op deze hulp. Financiële problemen en schulden zijn belangrijke onderwerpen binnen suïcidepreventie. Na dit gesprek ging de fietstocht verder langs Sportservice Roermond en JSP+. Aan het begin van de avond vertrok de bus richting Hoorn.

In het nieuws

Deze dag werd opgepikt door de regionale media, check het bericht ‘Roermond staat stil bij Wereld Suicidepreventiedag’ van 1Limburg en de uitzending ‘Zelfmoordpreventie is nog steeds hard nodig’ van L1.

Intussen in Amsterdam: de Man in Mind meetup

In de avond vond een indrukwekkende avond plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam: Man in Mind meetup. Aan de hand van inspirerende verhalen van mannen die een moeilijke periode doorgekomen zijn, wordt het gesprek met hen en professionals aangegaan. Hoe zijn deze mannen er bovenop gekomen? Hoe praat je erover met je omgeving? En wat kunnen we hiervan leren?

Kijk dit event terug! 

Waar zijn we?

Gallery

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Samen Minder Suïcide? Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventieprotocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?