Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Organisaties bundelen krachten in ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd

Nieuws

21 juli 2022

Er worden veel mooie initiatieven ontwikkeld om suïcidaal gedrag bij jongeren te verminderen. We kunnen echter veel meer bereiken als we door de hele jeugdketen dezelfde werkwijze toepassen. In ‘Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, één van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, werken professionals, organisaties, ervaringsdeskundigen en naasten samen aan een leidraad suïcidepreventie voor de hele jeugdketen. Projectleider Ruthie Werner roept alle organisaties in de jeugdketen op om niet onafhankelijk van elkaar het wiel opnieuw uit te vinden: “Door onze krachten te bundelen en expertise te delen kunnen we grote stappen zetten op het gebied van suïcidepreventie in de jeugdketen. Samen komen we verder.”

“In 2021 kwam de leidraad suïcidepreventie JeugdzorgPlus beschikbaar met handvatten voor organisaties en professionals. De behoefte aan een soortgelijke leidraad, maar dan voor gebruik in de hele jeugdketen, is groot”, vertelt Ruthie. “Daarnaast is er in allerlei richtlijnen maar beperkt aandacht voor chronische suïcidaliteit bij jongeren en suïcidaliteit bij jongeren met een LVB. Daarom ontwikkelen we als aanvulling op de leidraad een handreiking chronische suïcidaliteit en een handreiking suïcidepreventie bij LVB. Dit doen we samen met professionals, organisaties, ervaringsdeskundige jongeren en naasten.”

  1. Ketenbrede leidraad suïcidepreventie jeugdzorg

Met de ketenbrede leidraad ontwikkelen we een eenduidig suïcidepreventiebeleid voor de hele keten. De leidraad is gebaseerd op de leidraad suïcidepreventie JeugdzorgPlus. In hoofdlijnen is er meer aandacht voor:

  • Samenwerken in de keten
  • Samenwerken met naasten
  • Contact maken met de jongere
  • Lerend evalueren in plaats van veroordelend evalueren

  1. Handreiking chronische suïcidaliteit

Voor jongeren met chronische suïcidaliteit ontwikkelen we een aanvullende handreiking. Organisaties en professionals hebben hier veel vragen over. Dit komt deels doordat er weinig informatie voorhanden is: de MDR, handboeken en leidraad richten zich vooral op acute suïcidaliteit. Terwijl juist chronische suïcidaliteit veel stress kan geven op de werkvloer. In de handreiking is onder andere veel aandacht voor veiligheid versus autonomie. Ook onderzoeken we of de term ‘chronisch’ wel voldoende aansluit. De term wordt als negatief ervaren door jongeren die bij het project betrokken zijn.

  1. Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

Ook voor suïcidepreventie bij jongeren met een LVB komt een aanvullende handreiking. Bij jongeren met een LVB is namelijk vaak behoefte aan een andere benadering. Denk aan het aanpassen van de communicatie, andere risicofactoren en het samenwerken met een naaste die mogelijk ook een beperking heeft.

Denk mee over de leidraad en de handreikingen

Betrokken professionals, organisaties, ervaringsdeskundigen en naasten werken op dit moment actief aan de leidraad en handreikingen. Wilt u als organisatie of professional in de jeugdketen meedenken of feedback geven? Uw input is van grote waarde! Neem contact op met Ruthie via r.werner@113.nl om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u de leidraad en handreikingen straks direct ontvangen om te implementeren in uw organisatie? Neem dan ook contact op met Ruthie.

Webinars bij introductie nieuwe documenten

De leidraad en handreikingen zijn later dit jaar beschikbaar. Ruthie: “We organiseren webinars als de documenten klaar zijn. In elk webinar staat één van de documenten centraal en nemen we de inhoud door. Onder andere aan de hand van een casus.” Op de hoogte blijven van de webinars? Neem contact op met Ruthie via r.werner@113.nl.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?