Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Oproep: cliënten en naasten gezocht voor pilot wachttijd overbrugging

Nieuws

4 juli 2022

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. De pilot wachttijd overbrugging wil daar verandering in brengen. Met de cliënt, naasten en zorgprofessionals wordt een plan gemaakt om de wachttijd tot de juiste zorg te overbruggen. De pilot is onderdeel van ‘Actieve samenwerking tussen naasten en professionals’, een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Projectleider Antwan Wiersma zoekt op dit moment naar drie cliënten die op de wachtlijst staan voor behandeling die met hun naasten mee willen doen aan de pilot.

Antwan Wiersma is oprichter van Aurora, een stichting die de belangen behartigt van naasten bij suïcidaliteit en nabestaanden na een zelfdoding. Antwan verloor begin 2015 zijn vrouw aan zelfdoding, nadat zij geruime tijd vergeefs zochten naar passende hulp via de GGZ. Met zijn project voor de Landelijke Agenda wil Antwan betere hulpverlening rondom suïcidaliteit mogelijk maken door naasten en professionals actief te laten samenwerken. “Naasten zijn een essentiële hulpbron in het behandelen van suïcidaliteit. Deze hulpbron wordt echter te weinig ingezet”, vertelt Antwan. “Ik streef naar een bondgenootschap tussen cliënten, naasten en professionals.”

 

Wat is de pilot wachttijd overbrugging?

Het project bestaat onder andere uit de pilot wachttijd overbrugging. Een pilot in samenwerking met de Eigen Kracht Centrale. Deze stichting helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken. Tijdens de pilot helpt een onafhankelijke coördinator van de Eigen Kracht Centrale cliënten met suïcidale gedachten en hun naasten om hun netwerk te mobiliseren en versterken. Samen met het netwerk maken ze een persoonlijk plan om de wachttijd tot de juiste behandeling op een constructieve manier te overbruggen. Zodat de cliënt en de naasten zich staande kunnen houden.

 

Cliënten en naasten gezocht!

Antwan is op dit moment dringend op zoek naar drie cliënten die met hun naasten mee willen doen aan de pilot. Het gaat om mensen met suïcidale gedachten die op de wachtlijst staan voor behandeling. “Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt bij hulpverlening staat er druk op de ketel”, vertelt Antwan. “Niet alleen bij de cliënt, maar ook bij de hulpverlener en de naasten. Deze druk loopt snel op en de wachttijd is een katalysator. De cliënt wordt moedeloos en de naasten wanhopig. Met de pilot kunnen we onderzoeken hoe we de wachttijd samen op een constructieve manier kunnen overbruggen.”

 

We hebben je hulp nodig

We hebben het netwerk van Samen Minder Suïcide hard nodig in de zoektocht naar deelnemers aan de pilot. Ken je iemand die mee wil werken? Of wil je je netwerk inzetten? Deel dit bericht. Of neem vrijblijvend contact op met Antwan via antwan@zelfdodingspreventie.nl

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?