Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Online bijeenkomst brede coalitie: meer preventie, minder verdriet

Nieuws

18 oktober 2022

Samen Minder Suïcide is een beweging van ruim 50 organisaties die samen optrekken als het gaat om suïcidepreventie. Dit verbond van partners van de Landelijke Agenda noemen we de “brede coalitie”. Van Nederlandse ggz tot UWV, van NS tot het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Vanuit al deze invalshoeken werken zij samen om suïcidepreventie in Nederland verder te brengen. 

Bijeenkomst 13 oktober

Op 13 oktober kwamen de bestuurders van de brede coalitie voor de tweede keer digitaal samen. De bijeenkomst werd voorgezeten door Guus van Weelde, raad van bestuur van het UWV. Na een aftrap door Gerdien Franx (programmamanager Landelijke Agenda Suïcidepreventie) over de herschikking van het projectportfolio van de Landelijke Agenda, was er tijd voor verdieping. Door specifieke sectoren uit te lichten kijkt de coalitie samen, overstijgend, naar de complexe problematiek die ten grondslag ligt aan suïcide.

Een belangrijke risicofactor voor suïcide is het hebben van geldstress, een actueel onderwerp. Nadja Jungmann, Lector Schulden & Incasso aan de Hogeschool Utrecht, benadrukte de urgentie van suïcidepreventie in het sociaaleconomisch domein. “Suïcidepreventie begint bij de eerste niet-betaalde rekening, en dit is des te belangrijker in de huidige situatie met inflatie en de energiecrisis.” Zij riep alle aanwezige partijen op om oplossingsgericht na te denken over preventie in relatie tot schuldenproblematiek.

Ook de meest actuele cijfers zijn gedeeld, vanuit de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS). Hierin is de afgelopen maanden een zorgelijke toename onder jongeren in de leeftijd 20 tot 30 jaar te zien. Door deze cijfers als coalitie gezamenlijk te bespreken, kunnen inzichten en initiatieven rondom preventie versterkt worden.

Aansluiten bij de brede coalitie?

De uitgebreide samenvatting is op te vragen door een mail te sturen naar samenmindersuicide@113.nl. Ben je professional bij een organisatie die nog geen partner is van de “Samen Minder Suïcide”? Bekijk hoe een organisatie zich kan aansluiten. Samen op naar meer preventie en minder verdriet.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?