Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nu gratis voor 250 huisartsen zonder NHG-lidmaatschap: E-learning Suïcidepreventie

Nieuws

18 oktober 2022

Het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en 113 Zelfmoordpreventie hebben een E-learning Suïcidepreventie voor huisartsen en POH’s-GGZ ontwikkeld. De E-learning biedt handvatten om suïcidaliteit te signaleren en contact te maken. De online training was al gratis te volgen voor NHG-leden. Nu kunnen óók 250 huisartsen die geen lid zijn van het NHG de training gratis volgen. Uit de evaluatie van het NHG blijkt dat de e-learning gemiddeld wordt gewaardeerd met een 8. Er is veel interesse, wees er dus snel bij om de E-learning te bestellen!

 De huisarts is een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit. Hoewel huisartsen ervaring hebben met patiënten met suïcidaal gedrag, geven zij aan zich onzeker te voelen over hun handelen. Daarom hebben het NHG en 113 de E-learning ontwikkeld. De online traning is onderdeel van ‘Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk’, een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Goed voorbereid en zelfverzekerd het gesprek aan gaan
Projectleider Marja Fuchs, kwartiermaker zorg bij 113 Zelfmoordpreventie: “We willen dat zoveel mogelijk huisartsen en POH’s-GGZ handvatten krijgen om goed voorbereid en zelfverzekerd het gesprek aan te gaan over suïcidaliteit. Daarom maken we de E-learning nu gratis beschikbaar voor 250 huisartsen die geen lid zijn van het NHG. Er is veel interesse. Dus ben je geen NHG-lid? Wees er dan snel bij!”

Signaleren en doorvragen
Er is bewust gekozen voor een E-learning. “Huisartsen hebben het druk en het aanbod is groot. Een E-learning is laagdrempelig en vanuit huis te volgen”, vertelt Marja. “De E-learning biedt theoretische achtergronden, handvatten en de bekende do’s and don’ts. Huisartsen leren signaleren en worden geïnformeerd over de verwijzingsmogelijkheden. Verder is het voor de huisarts van belang te weten dat ook somatische klachten een signaal kunnen zijn. Klachten met onbekende oorzaak of slecht slapen kunnen een reden zijn om (door) te vragen naar suïcidale gedachten.”

Bestel de E-learning gratis
De E-learning Suïcidepreventie is gratis te volgen voor NHG-leden en POH-GGZ verbonden aan de huisartsenpraktijk en levert twee accreditatiepunten op. Abonnees en NHG-leden vinden de e-learning in de NHG-Leeromgeving. Ook 250 huisartsen die geen lid zijn van het NHG kunnen de training nu dus gratis volgen. Ga naar deze pagina en vul je gegevens in. Binnen 2 werkdagen krijg je toegang tot de gratis e-learning.

Help ons om zoveel mogelijk huisartsen kennis te laten maken met de E-learning en deel dit bericht!

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?