Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuwe samenstelling Landelijke Agenda Suïcidepreventie definitief

Nieuws

6 december 2022

De projecten die onderdeel zijn van het tweede deel van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie zijn definitief. Na goedkeuring van de stuurgroep, is het voorstel op maandag 28 november voorgelegd aan het Ministerie van VWS. Hier is positief op gereageerd, waarmee de nieuwe indeling een feit is.

Waarom een nieuwe samenstelling?

De Landelijke Agenda is in januari 2021 gestart met 28 projecten. Hoewel het programma vijf jaar loopt, is bij aanvang afgesproken dat de projecten na twee jaar zouden worden geëvalueerd. Hierbij worden de projecten beoordeeld op hun bijdrage aan de veranderdoelen, het aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en het bereiken van alle risicogroepen. Daarnaast zijn alle projectleiders gevraagd om opnieuw plannen te maken voor de komende twee tot drie jaar. Deze plannen zijn naast elkaar gelegd en afgewogen.

Wat gaat er veranderen?

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie blijft opgebouwd uit de bestaande pijlers. Binnen de pijlers vinden veranderingen plaats. Het totaal aantal projecten wordt uitgebreid van 28 naar 35 projecten. We nemen afscheid van projecten die succesvol zijn afgerond, in de verkennende fase niet haalbaar bleken of onvoldoende effectief waren. Projecten die goed lopen of een effect op de lange termijn bewerkstelligen worden voortgezet of gaan in een vernieuwde vorm verder. Daarnaast wordt een aantal nieuwe projecten gestart.

Nieuwe projecten

De nieuwe initiatieven binnen de Landelijke Agenda staan in het teken van prioritaire doelgroepen, kansen en actualiteiten. De nadruk ligt daarbij op jongeren en jongvolwassenen, mensen met schulden, nabestaanden en ouderen. Zo wordt er vanaf volgend jaar gewerkt aan een landelijk informatiepunt voor nabestaanden in de vorm van een website met een overzicht van landelijke initiatieven. Ook voor de doelgroep ‘ouderen’ wordt een project gestart, rondom het bespreekbaar maken van een doodswens in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een ander groot project betreft een de implementatie van een extra behandelroute voor suïcidaliteit. Dit project gaat over het gestructureerd opsporen en diagnosticeren van suïcidaliteit. In de behandelroute die wordt ontwikkeld, is aandacht voor de samenwerking met naasten, inzet van ervaringsdeskundigen en aan de zorg voor medewerkers die met suicidaliteit in aanraking komen.

Verder in nieuwe vorm

Een groot aantal projecten gaat in een nieuwe vorm verder. Het online platform Houdmoed is hier een goed voorbeeld van. Dit platform is ontwikkeld als plek voor het vinden van hoop bij donkere gedachten. In november 2022 is het platform live gegaan met interviews en ervaringsverhalen. Dit wordt komend jaar uitgebreid tot een interactief platform, waar onderling contact gemaakt kan worden, altijd met de insteek van hoop. Ook het onderzoek naar veiligheid van social media is uitgemond in de adoptie van een bestaand, Australisch initiatief. Deze vertaalt het projectteam naar de Nederlandse context , zodat er slim gebruikt wordt gemaakt van inzichten en ervaring uit het buitenland.

Het portfolio blijft breed ingestoken binnen de verschillende sectoren. Van zorg, onderwijs en media, tot gemeenten en de sociaal economische sector. De projecten zijn een mix van sterk onderbouwde, langlopende initiatieven tot kleinere en innovatieve projecten, die opgezet worden om van te leren. Een compleet overzicht en informatie over de nieuwe projecten, wordt binnenkort op deze website gepubliceerd. Vanaf januari 2023 gaat de Landelijke Agenda in deze nieuwe samenstelling verder.

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?