Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuw platform ‘Samen leren, Minder Suïcide’ brengt ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar

Nieuws

22 februari 2023

Iedere zelfdoding is er één te veel. Hoe kunnen we met kennis uit onderzoek bijdragen aan minder zelfdodingen? Het nieuwe platform Samen Leren, Minder Suïcide brengt de ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar om van te leren. Denk aan hoe en op welke momenten we het best kunnen uitreiken naar mensen met suïcidaliteit. En welke beschermende maatregelen we kunnen nemen als maatschappij.

Vanaf nu kan elke nabestaande in Nederland bijdragen aan minder zelfdodingen door zijn of haar ervaring te delen middels een vragenlijst. Het onderzoek komt voort uit het project ‘Psychosociale autopsie: verdiepend onderzoek onder nabestaanden na suïcide’. Een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Projectleider Saskia Mérelle, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie: “Psychosociale autopsie is een onderzoeksmethode waarbij we nabestaanden die een dierbare zijn verloren door zelfdoding vragen naar hun ervaring. Eerder hebben we psychosociale autopsie studies gedaan onder nabestaanden van tieners en nabestaanden die een dierbare door suïcide op het spoor hebben verloren. De studies leverden waardevolle kennis op. Iedere nabestaande kan een vragenlijst invullen, en sommige nabestaanden worden geïnterviewd. Onze ambitie is dat verdiepend onderzoek na een suïcide de standaard wordt zodat we met de kennis en inzichten volgende zelfdodingen kunnen voorkomen. Want ieder verhaal telt.”

Wat gebeurt er met de kennis?
De onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie analyseren de vragenlijsten. Elk jaar vertalen ze de verzamelde kennis samen met ervaringsdeskundigen, experts uit de praktijk, beleidsmakers en de universiteit naar aanbevelingen voor bestaande en nieuwe interventies voor suïcidepreventie en acties voor regionaal en landelijk beleid. Ook de politiek wordt met behulp van de uitkomsten actief benaderd om aandacht te vragen voor veranderingen die nodig zijn.  

Steun voor nabestaanden
Het platform levert niet alleen waardevolle informatie op, maar biedt nabestaanden ook steun bij het diepe verdriet. Mérelle: “vaak horen we van nabestaanden dat ze niet goed weten waar ze terecht kunnen. Daarom bieden we een online brochure aan waarin hulpinstanties vermeld staan die ondersteuning bieden. Dankzij het platformkrijgen alle nabestaanden nu ook de kans om hun verhaal te delen. We merken dat nabestaanden dat heel belangrijk vinden, ze willen voorkomen dat anderen dit meemaken.”

Samen Leren, Minder Suïcide is onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 
Samen Leren, Minder Suïcide is onderdeel van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een netwerkaanpak van partijen die gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Met elkaar vormen deze partijen de beweging ‘Samen Minder Suïcide’. Kijk voor meer informatie en alle andere projecten op www.samenmindersuicide.nl

————————

Noot voor de redactie

Neem voor meer vragen contact op met senior onderzoeker dr. S. Mérelle  via s.merelle@113.nl of 06-41364301.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?