Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuw: e-learning Suïcidepreventie voor Psychologen in Opleiding

Nieuws

19 oktober 2022

Psychologen in opleiding krijgen geen structureel onderwijs in het signaleren, bespreken, diagnosticeren en behandelen van suïcidaal gedrag. Met als gevolg dat de vaardigheden van deze professionals om deskundig met suïcideproblematiek om te gaan enorm uiteenlopen enmogelijk ontoereikend zijn. Dankzij de nieuwe e-learning Suïcidepreventie voor Psychologen in Opleiding wordt suïcidepreventie breed en structureel opgenomen in het academisch en postacademisch beroepsonderwijs voor psychologen. De e-learnings voor bachelor- en master studenten staan klaar en worden komend jaar in vier universiteiten geïntegreerd in de vakken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de e-learning voor post-master studenten.

 

Volgens projectleider Joanne Mouthaan, universitair docent en onderwijscoördinator van de sectie Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden, begint het bij de basis: “Als we willen dat professionals de juiste zorg geven, moeten we beginnen bij de opleidingen. Op dit moment zit suïcidepreventie niet standaard in het programma. In de praktijk merken we dat studenten heel erg behoefte hebben aan concrete handvatten om suïcideproblematiek te kunnen herkennen en bespreken.” 

Bachelor-, master- en post-masterniveau
In de e-learning leren studenten kennis en vaardigheden die passen bij het leertraject voor psychologen op bachelor-, master- en post-masterniveau. Het doel is dat afgestudeerde psychologen het werkveld betreden met voldoende en passende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen rondom suïcideproblematiek. “De e-learning voor bachelor studenten is gericht op hoe je kunt optreden als gatekeeper”, vertelt Mouthaan. “Met de e-learning voor masterstudenten maken we de vervolgstap naar vaardigheden om te diagnosticeren, behandelen en door te verwijzen. De versie voor postmaster studenten wordt nog veel uitgebreider met veel casuïstiek. We hopen dat deze module eind dit jaar af is.”

Suïcidepreventie structureel opnemen in het beroepsonderwijs
De e-learning moet straks een volledige leerlijn bieden voor klinische psychologie op bachelor-, master- en postmaster niveau. Mouthaan: “De modules zijn een duurzame en efficiënte manier om suïcidepreventie structureel op te nemen in het beroepsonderwijs voor psychologen. Docenten kunnen er direct mee aan de slag in hun cursus. Dat helpt enorm om het landelijk te implementeren.”

Enorme steun
Op dit moment werkt Mouthaan samen met vier universiteiten aan een pilot rondom de implementatie van de e-learning. “Elke universiteit is anders ingericht en zal de e-learning daarom anders integreren in het onderwijsprogramma. Samen met vier universiteiten kijken we nu wat goed werkt en wat niet. De uitkomsten en ervaringen gebruiken we straks bij de landelijke uitrol van deze modules. Ik merk nu al dat de steun vanuit de opleidingen en het veld enorm is. Iedereen is erg enthousiast.”

Conferentie Suïcidepreventie in het Onderwijs
Op woensdag 23 november presenteert Mouthaan de voortgang van de pilot tijdens de Conferentie Suïcidepreventie in het Onderwijs in Theater Figi in Zeist. “Het congres is de manier om meer bekendheid voor de e-learning te creëren en de juiste partijen aan te haken”, vertelt Mouthaan. “Hierbij richten we ons met name op de e-learning voor post-masterniveau. Omdat deze e-learning het meest uitgebreid is, wordt het ook een groter onderdeel van de opleiding. Daar hebben opleiders terecht vragen over. Tijdens het congres willen we daar graag over in gesprek.”

Meer weten over de e-learning?

 

Meer weten over de conferentie?

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?