Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

MIND Young Academy bereikt 1.200 jongeren

Nieuws

7 november 2022

Steeds meer jongeren in Nederland hebben te maken met mentale klachten. De MIND Young Academy leert jongeren dat het normaal én belangrijk is om te praten over je mentale gezondheid. In samenwerking met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (zie de projectpagina) werden afgelopen schooljaar ruim 1.200 jongeren bereikt met het onderwijsprogramma.

Doel van het onderwijsprogramma ‘MIND Young Academy’ is het normaliseren van praten over mentale gezondheid en jongeren mentaal weerbaar maken. Projectleider Jeroen van den Born: “Jongeren vinden het moeilijk om over mentale problemen te praten, daarom duurt het vaak te lang voordat ze hulp krijgen. Praten over je mentale gezondheid moet net zo normaal worden als praten over je lichamelijke gezondheid. De MIND Young Academy is een hele fijne en laagdrempelige manier om het gesprek over mentale gezondheid in de klas te openen en de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten. Juist door jongeren te stimuleren om vroegtijdig hulp te zoeken als ze klachten ervaren, kunnen beginnende klachten in de kiem worden gesmoord. Zo willen we voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk ontwikkelen tot suïcidale gedachten.”

1.200 jongeren bereikt
De MIND Young Academy richt zich op bovenbouwklassen vmbo, havo of vwo en onderbouwklassen mbo (niveau 3 en 4).  Sinds de start in 2016 zijn met de lessen al meer dan 13.000 jongeren bereikt. Door de handen ineen te slaan met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie hebben dit jaar 50 klassen het onderwijsprogramma gevolgd. “In het onderwijs liggen veel kansen om mentale problemen te voorkomen omdat je hier echt alle jongeren kunt bereiken”, vertelt Jeroen. “Omdat dit project ook is ondergebracht in de Landelijke Agenda hebben we dit jaar 1.200 jongeren kunnen bereiken.”

De kracht van peer educators
Peer educators zijn volgens Jeroen de grote kracht van het onderwijsprogramma: “De lessen worden gegeven door leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben met mentale problemen. Deze ‘peer educators’ staan qua leefwereld dichtbij de jongeren en gebruiken hun persoonlijke ervaringen om het gesprek in de klas open te breken. Dat zorgt voor veel bijzondere reacties. Wat mij altijd bijblijft is dat leerlingen achteraf bijvoorbeeld zeggen: “Goh ik dacht dat ik de enige was die vaak niet kan slapen van de stress”. Na de lessen weten ze dat meer klasgenoten daarmee worstelen.” Afgelopen schooljaar werden in totaal 33 jongeren (opnieuw) getraind om als peer educator aan de slag te gaan.

Het effect duurt voort
Ook voor docenten is het programma heel waardevol. “Docenten geven vaak aan dat het voor hen soms lastig kan zijn om het gesprek over mentale gezondheid te voeren omdat ze een bepaalde afstand tot de leerlingen ervaren. Daarom zien ze het echt als een meerwaarde dat peer educators langskomen”, vertelt Jeroen. “Tegelijkertijd bieden de peer educators docenten inspiratie om daarna zelf met het onderwerp aan de slag te gaan en blijven. Na de lessen horen we vaak van docenten dat er iets is veranderd in de klas en dat het effect voortduurt. Daar kunnen ze zelf bijvoorbeeld weer op voortbouwen tijdens een mentorles”.

Blijvende rol in de school
Een belangrijke doelstelling van MIND Young Academy is dat scholen het thema duurzaam inbedden. Jeroen: “We willen geen druppel op de gloeiende plaat zijn. Voor, tijdens en na de lessen houden we nauw contact met de docenten om ervoor te zorgen dat mentale gezondheid een blijvende rol krijgt binnen de school. Ook hebben we een training en online modules ontwikkeld waarmee we docenten de tools geven om zelf het gesprek aan te gaan over mentale gezondheid.” De training en modules zijn te vinden op luistereens.nl, de beweging die zich inzet om het stigma op mentale aandoeningen te doorbreken door het gesprek over mentale gezondheid voor iedereen te normaliseren.

MIND Young Academy is ontwikkeld door MIND, een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland, en Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Check Diversion.nl voor meer informatie over de MIND Young Academy.

 

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?