Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Lesprogramma ‘Lief, liever, liefst’ bereikt meer dan 40 middelbare scholen

Nieuws

13 maart 2023

Uit meerdere studies blijkt dat LHB-jongeren kwetsbaar zijn voor suïcidegedachten en -pogingen. Het lesprogramma ‘Lief, liever, liefst’ zet middelbare scholieren op een positieve en herkenbare manier aan het denken over seksuele diversiteit. Meer dan 40 middelbare scholen deden al mee aan de leesinterventie. In de zomer van 2023 is er een uitbreiding van het lespakket beschikbaar.

‘Lief, liever, liefst’ is een project uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Projectleiders Diana van Bergen en Sanne Parlevliet, universitair hoofddocenten bij de Rijksuniversiteit Groningen, willen met het lesprogramma iets positiefs betekenen voor LHB-jongeren. Diana: “Uit onderzoek weten we dat het met een deel van deze jongeren nog niet goed gaat. Dat heeft veel te maken met hoe er in hun omgeving gereageerd wordt op seksuele diversiteit. Denk aan pestgedrag en discriminatie. Wij willen de last om hier iets aan te doen niet alleen op de schouders van LHB-jongeren zelf leggen, maar ook heel duidelijk hun omgeving aanspreken. Daarom zijn we met ons project de scholen ingegaan.”

Kijkje in het hoofd van leeftijdsgenoten

’Lief, liever, liefst’ is een leesinterventie. Projectleider Sanne: “Tijdens het vak Nederlands lezen onderbouwleerlingen een aantal fragmenten uit jeugdboeken over verliefdheid. Zo krijgen ze een kijkje in het hoofd van leeftijdsgenoten die verliefd worden, maar dan op iemand van hetzelfde geslacht. Hiermee sluiten we aan bij de ingebeelde contacthypothese. Dit houdt in dat je via lezen als het ware in contact komt met iemand anders. Je leert iemands gedachten en gevoelens kennen. En misschien blijkt dan wel dat iemand van wie je het niet had verwacht best op jou lijkt of vergelijkbare gevoelens heeft.”

Uitbreiding lespakket

Vanaf de zomer 2023 is er een uitbreiding van het lespakket beschikbaar. Afgelopen jaar hebben meerdere docenten meegedacht over de uitbreiding van het lespakket. Hierin is meer ruimte voor interactie, keuze tussen meerdere fragmenten en opdrachten, fragmenten over meerdere vormen van liefde en er komt een veel uitgebreidere handleiding voor docenten bij. Dit voorjaar blijft de huidige versie nog beschikbaar. Daarnaast gaan Diana en Sanne aan de slag met een nieuwe leesinterventie die zich richt op genderdiversiteit.

Effectmeting en ervaringen vanuit LHB-leerlingen met de lessen

Samen met junior onderzoeker Elise Stiekema doen Diana en Sanne onderzoek naar het effect van de leesinterventie op de houding van jongeren ten aanzien van seksuele diversiteit. De analyses zijn in volle gang. Ruim 2.000 leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. Alle ingevulde vragenlijsten (voor, na en drie maanden na afloop van de lessen) worden gebruikt voor de effectmeting. Ten eerste wordt onderzocht of de houding van leerlingen t.a.v. seksuele diversiteit verandert. Ook wordt gemeten op welke manier LHB-gerelateerd pestgedrag voorkomt op scholen en of leerlingen hierbij (durven) ingrijpen. Daarnaast interviewen de onderzoekers LHB-jongeren zelf om erachter te komen hoe zij de leesinterventie ervaren hebben en welke invloed de interventie heeft op hun welzijn.

Het ‘Lief, liever, liefst’ lespakket gratis ontvangen?

Neem contact op met de onderzoekers via lieflieverliefst@rug.nl.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?